Pensioensparen voor ondernemers


Een pensioenspaarverzekering voor ondernemers

Wat is pensioensparen?

In België en de rest van Europa is het geen nieuw gegeven dat de bevolking op termijn sterk zal vergrijzen. Die vergrijzing zal een grote budgettaire en sociale weerslag hebben. Gezien de eerste pijler (het wettelijk pensioen) op een repartitiesysteem berust, is het opbouwen van een eigen aanvullend pensioen niet minder dan een noodzaak.

Het wettelijk pensioen zal alleszins een heel stuk kleiner zijn dan de inkomsten die we hadden tot dan toe. Dat pensioen zal in het beste geval ongeveer 60% zijn van het laatst verdiende loon. Maak voor uwzelf de rekening ...


Hoe aan pensioensparen doen?

U kan aan pensioensparen doen volgens de tweede en derde pijler van het pensioenstelsel:

De eerste pijler wordt opgebouwd door het wettelijke pensioenstelsel: deze wordt bepaald aan de hand van uw loopbaan, inkomen en gezinssituatie. Dit pensioengedeelte is geplafonneerd naar een minimum en een maximum bedrag.

De tweede pijler wordt opgebouwd door:

 • collectieve pensioenplannen;
 • groepsverzekeringen;
 • pensioenfondsen;
 • voor zelfstandigen: Individuele Pensioen Toezeggingen (IPT), aangevuld met Vrij Aanvullend Pensioen (VAPZ);
 • voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesisten: RIZIV polis.

De derde pijler wordt opgebouwd door:

 • pensioensparen;
 • lange termijnsparen of klassieke levensverzekeringen.

Onze tip: Elke maand een kleine som geld sparen voor je actieve, oude dag.

Wat zijn de voordelen van pensioensparen?

Laat de fiscus uw pensioen sponsoren én betaal minder belastingen.

 • Rendabel: u geniet een gewaarborgde minimum rentevoet op de verrichte stortingen, verhoogd met een winstdeelname.
 • Soepele betalingen: u stort wanneer en zoveel u wil.
 • Eenvoudig: het openen van een pensioenspaarplan is heel eenvoudig en er is geen medische acceptatie vereist.
 • Duidelijk: u ontvangt elk jaar een rekeninguittreksel dat een overzicht geeft van de stortingen, deelneming in de winst en de kosten.
 • Discreet: misschien spaart u voor zichzelf, maar het kan ook gebeuren dat u voor een ander gezinslid een spaarkapitaal wenst op te bouwen.
 • Volledig: ons pensioenspaarplan is een totaal concept dat u toelaat te sparen zoveel en wanneer u wil. U heeft zelfs de mogelijkheid een aanvullende overlijdens- of invaliditeitsverzekering af te sluiten.
 • Fiscaal voordelig: realiseer een fiscale winst van 30% van de gestorte premies.

Op zoek naar verzekeringen voor particulieren?