Links


Nuttige links inzake verzekeringen en financiën

Op de website van de autokeuring kan u online of telefonisch een afspraak maken en zo uw wachttijd minimaliseren.

De Triview rekenmodules zijn een handig hulpmiddel om al uw plannen snel en eenvoudig te becijferen en te realiseren.

Het Belgisch instituut van veiligheidscoördinatoren verenigt professionelen van Veiligheids- en Gezondheidscoördinatie op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.

Brocom is een operationeel platform waar de federatie van makelaars en de meeste Belgische verzekeringsmaatschappijen mee samenwerken.

Op Makelaar in verzekeringen ontdek je alles over je Brocom makelaar, het grootste distributiekanaal in verzekeringen.

Het BIVV (Belgisch Instituut Voor de Verkeersveiligheid) is een vzw met als doel de verkeersveiligheid bevorderen.

Het FSMA (de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) staat in voor het toezicht op de Belgische financiële markten en ondernemingen.

De databank van rechtspersonen bevat de verwijzingen naar publicaties van ondernemingen vanaf 1/1/1983, en van verenigingen vanaf 1/7/2003.

E-positief rijden, kilometer na kilometer geld besparen en het milieu sparen? Je doet het als je e-positief rijdt.

De fiscale gegevensbank van de Federale overheidsdienst financiën.

Kruispuntbank Ondernemingen

Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

De Federale overheidsdienst Sociale zekerheid

Wegcode

Bij uw Fintro agent vindt u het volledige gamma aan bancaire producten en diensten.

FVF is de federatie Voor Verzekerings- en financiële tussenpersonen, de wettig erkende beroepsvereniging van de Nederlandstalige verzekeringsmakelaars.

Het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds (GMWF) is een vereniging opgericht in 1957 om rekening te houden met de wettelijke verplichtingen inzake het vergoeden van schade veroorzaakt door motorrijtuigen.

Mefirst, de vergelijkingssite voor verzekeringen, vereenvoudigt het vergelijken van verzekeringen en doet u tijd besparen.