Links

Nuttige links en informatieve websites over de verzekeringswereld en aanverwante sectoren

Het Belgisch instituut van veiligheidscoördinatoren verenigt professionelen van Veiligheids- en Gezondheidscoördinatie op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.
bib-co.com

Brocom is een operationeel platform waar de federatie van makelaars en de meeste Belgische verzekeringsmaatschappijen mee samenwerken.
brocom.be

Op Makelaar in verzekeringen ontdekt u alles over uw Brocom makelaar, het grootste distributiekanaal in verzekeringen.
makelaarinverzekeringen.be

Het Vias institute heeft als doel de verkeersveiligheid te verbeteren, samen met de mobiliteit en de maatschappelijke veiligheid.
vias.be

Het FSMA (de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) staat in voor het toezicht op de Belgische financiële markten en ondernemingen.
fsma.be

De databank van rechtspersonen bevat de verwijzingen naar publicaties van ondernemingen vanaf 1/1/1983, en van verenigingen vanaf 1/7/2003.
ejustice.just.fgov.be/tsv/

De fiscale gegevensbank van de Federale overheidsdienst financiën.
fisconet.fgov.be

De Kruispuntbank Ondernemingen toont de publieke gegevens van alle in de KBO ingeschreven geregistreerde entiteiten en alle vestigingseenheden.
kbopub.economie.fgov.be/kbopub/

Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen beschermt het sociaal statuut van zelfstandige ondernemers.
rsvz.be

De Federale overheidsdienst Sociale Zekerheid
socialsecurity.belgium.be

Wegcode.be heeft als doel de regelgeving met betrekking tot het wegverkeer duidelijk en leesbaar weer te geven.
wegcode.be

FVF is de federatie Voor Verzekerings- en financiële tussenpersonen, de wettig erkende beroepsvereniging van de Nederlandstalige verzekeringsmakelaars.
fvf.be

Het Belgisch Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds (BGWF) is een vereniging opgericht in 1957 om rekening te houden met de wettelijke verplichtingen inzake het vergoeden van schade veroorzaakt door motorrijtuigen.
fcgb-bgwf.be

Mefirst, de vergelijkingssite voor verzekeringen, vereenvoudigt het vergelijken van verzekeringen en doet u tijd besparen.
mefirst.be

Het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) is een controleorgaan, maar ook zoveel meer.
biv.be

CIB Vlaanderen - voluit Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen - vertegenwoordigt de Vlaamse vastgoedsector.
cib.be