Wat is een IPT?

Een IPT, of individuele pensioentoezegging, is een fiscaalvriendelijke pensioenformule voor zelfstandige bedrijfsleiders om een aanvullend pensioen op te bouwen via hun vennootschap.

Een individuele pensioentoezegging is een interessante aanvulling op uw wettelijk pensioen. De bijdrage voor uw IPT wordt namelijk volledig betaald door uw vennootschap. Het biedt dezelfde voordelen als een groepsverzekering, maar is zuiver individueel.

Waarom is een IPT interessant voor u en uw vennootschap?

De individuele pensioentoezegging is een pensioenformule voor zelfstandigen die werken vanuit een vennootschap en biedt heel wat voordelen:

Goed om te weten


  • Een IPT is een fiscaal voordelige aanvulling op uw wettelijk pensioen.
  • De bijdrage voor uw IPT wordt volledig betaald door uw vennootschap.
  • Een IPT biedt identiek dezelfde voordelen als een groepsverzekering, maar is zuiver individueel.

Veelgestelde vragen

Hieronder geven we een antwoord op enkele veelgestelde vragen. Staat uw vraag of antwoord er niet tussen, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. We helpen u graag verder.

Kom ik in aanmerking voor een IPT als bedrijfsleider van een vennootschap?

Deze verzekering richt zich enkel tot zelfstandige bedrijfsleiders van een vennootschap. Een regelmatig en maandelijks loon ontvangen (bedrijfsleiderbezoldiging), is daarbij een vereiste. Zo kunnen zaakvoerders die een onbezoldigd mandaat uitoefenen, of enkel dividenden ontvangen, geen aanvullend pensioenkapitaal opbouwen vanuit de vennootschap.

Bent u geen zelfstandige bedrijfsleider, dan kan u via een VAPZ of POZ aan pensioensparen doen.

Wat als ik mijn vennootschap verkoop of wat bij een faillissement?

Wanneer u later een punt zet achter uw actieve loopbaan als zelfstandige, is de kans groot dat uw wettelijke pensioen onvoldoende is om uw huidige levensstandaard aan te houden. En daar hebben heel wat zelfstandigen het moeilijk mee. Wat dan gedaan?

Wel, daarvoor is er dus een IPT. Om u te helpen uw koopkracht tijdens uw pensioenjaren te verhogen. Zelfs als u uw vennootschap na verloop van tijd verkoopt of als het fout zou gaan door faillissement of ziekte, bent u met een IPT zeker van het opgebouwde pensioenkapitaal. De opgebouwde reserves zijn immers definitief verworven.

Is een IPT fiscaal voordelig voor mij én mijn vennootschap?

Bij een IPT zijn de premies voor het aanvullende pensioen van de bedrijfsleider aftrekbaar voor de vennootschap als beroepskosten wanneer onder andere aan de voorwaarden van de 80%-regel wordt voldaan.

  • Wat bepaalt die 80%-regel?
  • De 80%-regel stelt, eenvoudig samengevat, dat de pensioenpremies voor het aanvullende pensioen alleen maar aftrekbaar zijn als het wettelijke en het aanvullende pensioen (uitgedrukt in jaarrente) samen niet meer bedragen dan 80% van uw laatste normale brutojaarbezoldiging, rekening houdend met een normale loopbaan.
  • Voor u als zelfstandig ondernemer vormen die premies evenwel geen belastbaar voordeel van alle aard. Alleen op het kapitaal dat u later ontvangt, wordt een éénmalige belasting geheven tegen een voordelig tarief. Daarmee is een IPT fiscaal een flink stuk voordeliger dan een loonsverhoging of de toekenning van een voordeel van alle aard.
Wat als ik vroegtijdig zou overlijden?

Uw naasten zijn u dierbaar, daarom is het goed om hen te beschermen voor het geval dat u vroegtijdig zou overlijden.

Met een IPT blijft de opgebouwde pensioenreserve verworven en zal ze worden uitgekeerd aan de door u aangeduide begunstigde(n). Afhankelijk van uw gezinssituatie kunt u er bijvoorbeeld voor opteren om nog een aanvullend overlijdenskapitaal te verzekeren.