Wat is pensioensparen?

Pensioensparen is een soort lange termijnsparen, waarbij u een aanvullend pensioen opbouwt bovenop uw wettelijk pensioen. U krijgt bij pensioensparen ook, onder bepaalde voorwaarden, een belastingvoordeel.

Zowel de periodieke storting als de eindbelasting genieten een fiscaal voordelige taxatie. U kan zowel periodiek, bijvoorbeeld maandelijks of trimestrieel, een vast bedrag sparen of jaarlijks het volledig bedrag in één keer storten.

Goed om te weten


 • U kan aan pensioensparen doen via een pensioenspaarverzekering, hierbij kent u het jaarlijks minimumrendement op voorhand.
 • Of u kan aan pensioensparen doen via een beleggingsfonds. Er zijn pensioenspaarfondsen met een dynamische vorm (meer risico) alsook defensieve fondsen (minder risico). Die keuze hangt af van uw persoonlijke situatie.
 • U kan zelf beslissen hoeveel u per jaar wil sparen. Maar u moet wel 10 jaar gespaard hebben om voor belastingvoordelen in aanmerking te komen.
 • Het is niet aangeraden om uw gespaarde kapitaal voor uw 60ste verjaardag op te nemen. Doet u dat toch, dan moet u extra belastingen betalen op het opgenomen bedrag (meestal 33%).

Veelgestelde vragen

Hieronder geven we een antwoord op enkele veelgestelde vragen. Staat uw vraag of antwoord er niet tussen, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. We helpen u graag verder.

Wat is het maximumbedrag voor pensioensparen?

In 2020 kan u kiezen tussen 2 fiscale maximumbedragen: 990 euro of 1.270 euro.

 • Bij het maximumbedrag van 990 euro krijgt u 30% belastingvermindering of 297 euro dat u via de belastingaangifte kan terugkrijgen.
 • Bij het maximumbedrag van 1.270 euro krijgt u 25% belastingvermindering of 317,50 euro dat u via de belastingaangifte kan terugkrijgen.
Wanneer is pensioensparen fiscaal aftrekbaar?

U komt in aanmerking voor een belastingvermindering op uw pensioensparen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U bent een Belgische inwoner of een inwoner van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte op het moment dat u het contract afsluit.
 • U bent minstens 18 en jonger dan 65 op het moment dat u het contract afsluit.
 • U bent onderworpen aan de Belgische personenbelasting.
 • U moet zelf de begunstigde zijn bij leven.
 • Uw spaarverzekering heeft een looptijd van minstens 10 jaar.
 • Uw erfgenamen (echtgenoot/echtgenote, wettelijk samenwonende partner of bloedverwanten tot de tweede graad) staan aangewezen als begunstigde(n) bij overlijden.
Wanneer begin ik best met pensioensparen?

U start best zo vroeg mogelijk met pensioensparen. Het is wel belangrijk dat u voor uzelf nagaat of het voldoende interessant is. Als u vandaag bijvoorbeeld geen belastingen betaalt, dan heeft deze vorm van sparen niet meteen positieve invloed op uw situatie.

Op de markt hanteert men als stelregel:

 • Bent u meer dan 10 jaar verwijderd van uw pensioenleeftijd, dan is een tak 23 (of een pensioenspaarfonds) een interessante keuze.
 • Bedraagt het verschil minder dan 10 jaar, dan kiest u beter voor een tak 21.

De denkpiste erachter is: hoe jonger u bent, hoe meer uw belegging mag schommelen. Dit geeft namelijk op het einde van de rit de grootste kans op een hoog rendement. Hoe minder lang u nog kan sparen, hoe minder u ervan kan genieten en hoe groter het risico. Wanneer uw beleggingsfonds zou dalen, heeft u namelijk minder tijd om deze daling terug goed te maken.

Kan ik mijn pensioensparen stopzetten?

U kan uw pensioensparen afkopen of opnemen, maar dat is niet aangeraden.

De bedoeling van pensioensparen is dat u het gespaarde bedrag opneemt wanneer u op pensioen gaat. Indien u het bedrag toch vóór uw pensioen wilt opnemen, zal dat bedrag fiscaal worden onderworpen aan een zwaar boetetarief. Daarnaast riskeert u een uitstap- of afkoopvergoeding te betalen.