Wat is een RIZIV-contract?

De RIZIV-conventie is een nationaal akkoord dat afgesloten wordt tussen het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invalideitsverzekering (RIZIV) en de ziekenfondsen. In deze conventie worden tarieven vastgelegd voor medische verstrekkingen. Dit laat toe de verhouding te zien tussen wat verzekerden betalen voor medische zorgen en wat ze terugbetaald krijgen van het ziekenfonds.

Zorgverstrekkers zoals huisartsen en geneesheren-specialisten kunnen zich bij de RIZIV-conventie aansluiten. Ze verbinden zich dan om te werken aan de afgesproken tarieven en geen supplementen aan te rekenen. Die supplementen worden immers niet terugbetaald door de ziekenfondsen. De RIZIV-aansluiting kan volledig zijn voor alle geleverde prestaties, maar ook gedeeltelijk, voor bepaalde uren per week.

Zorgverstrekkers die zich aansluiten bij de RIZIV-conventie ontvangen in ruil een toelage. Die moeten ze investeren in een voorzorgsplan dat onder meer dient voor de opbouw van een aanvullend pensioen. Zo’n pensioencontract wordt ook RIZIV-contract genoemd.

Als geconventioneerd dokter, tandarts, apotheker, kinesitherapeut, logopedist of zelfstandige verpleegkundige kunt u elk jaar een RIZIV-toelage aanvragen en storten in een RIZIV-contract. Dat kost u niets, maar het levert u wel een comfortabel aanvullend pensioenkapitaal op. U kunt bovendien kiezen om uw gezin extra te beschermen bij overlijden of arbeidsongeschiktheid.

Wat zijn de voordelen van een RIZIV-contract?

Met een RIZIV-contract kan u als geconventioneerd zorgverstrekker voor een aanvullend pensioen sparen en extra bescherming genieten bij arbeidsongeschiktheid en overlijden.

Goed om te weten


Met een RIZIV-contract kan u als geconventioneerd zorgverstrekker voor een aanvullend pensioen sparen en extra bescherming genieten bij arbeidsongeschiktheid en overlijden.

Veelgestelde vragen

Hieronder geven we een antwoord op enkele veelgestelde vragen. Staat uw vraag of antwoord er niet tussen, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. We helpen u graag verder.

Waarom is een RIZIV-contract iets voor mij?

De RIZIV-toelage die u als geconventioneerd dokter, tandarts, apotheker, kinesitherapeut, logopedist of zelfstandige verpleegkundige elk jaar kunt aanvragen, kunt u storten in een RIZIV-contract. Dat kost u niets, maar het levert u wel een aanvullend pensioen op. 10% van de premie wordt bovendien gestort in het solidariteitsfonds en geeft u recht op:

  • Een maandelijkse rente tijdens de periode van uw arbeidsongeschiktheid, gedurende maximaal 1 jaar.
  • Extra sparen en een geboortegeschenk als u moeder wordt.
  • Een jaarlijkse overlevingsrente voor uw nabestaanden als u overlijdt vóór uw zestigste.
  • Een forfaitaire uitkering als u vóór uw zestigste ernstig ziek wordt.

U kunt daarnaast een deel van de reserve in uw RIZIV-contract gebruiken om vastgoed te financieren door een voorschot te nemen op het pensioenkapitaal.

De administratie is eenvoudig. Want eenmaal u een RIZIV contract heeft, vragen wij uw toelage elk jaar opnieuw op tijd aan bij het RIZIV. Zo hoeft u zich daar geen zorgen over te maken.

Wanneer en hoe ontvang ik het kapitaal en de opbrengst van mijn RIZIV-contract?

U krijgt uw pensioenkapitaal sowieso uitbetaald op het moment dat u met (vervroegd) wettelijk pensioen gaat. U kunt uw contract ook afkopen zodra u de wettelijke pensioenleeftijd bereikt hebt of zodra u voldoet aan de voorwaarden om uw vervroegd wettelijk pensioen op te nemen.

Belasting van uw pensioenuitkering:

  • Het pensioenkapitaal, exclusief de winstdeling, wordt belast volgens het stelsel van de fictieve rente. Bent u effectief actief gebleven tot uw wettelijke pensioenleeftijd of tot de leeftijd waarop u een volledige loopbaan bereikt hebt volgens de geldende pensioenwetgeving, dan wordt slechts 80% van het pensioenkapitaal belast. Daarnaast worden van het pensioenkapitaal een RIZIV-bijdrage (3,55%) en een solidariteitsbijdrage (0-2%) afgehouden.
  • De winstdeling wordt niet belast. Er wordt wel een RIZIV-bijdrage (3,55%) en een solidariteitsbijdrage (0-2%) van afgehouden.
  • Overlijdt u vóór de einddatum van het contract, dan wordt de fictieve rente berekend op het overlijdenskapitaal, exclusief de winstdeling.
Kan ik de gelden uit mijn RIZIV-contract vroeger gebruiken?

U kunt een gedeelte van de opgebouwde reserve van uw RIZIV-contract gebruiken om een aankoop, bouw of verbouwing van vastgoed te financieren. U neemt dan nu al een voorschot op uw opgebouwde pensioenkapitaal.

Welke keuzes heb ik?

U kunt vrij kiezen hoe u uw RIZIV-toelage besteedt: aan de opbouw van een aanvullend pensioen en/of aan een gewaarborgd inkomen.

U kunt uw RIZIV-contract probleemloos cumuleren met een VAPZ als u zelfstandige bent, een individuele pensioentoezegging (als u uw activiteit uitoefent via een vennootschap), pensioensparen of langetermijnsparen.