Wat is een tak 21-levensverzekering?

Een tak 21-levensverzekering is een spaarproduct op lange of middellange termijn in de vorm van een levensverzekeringscontract en kan voor verschillende spaardoeleinden gebruikt worden.

Vooraleer u een tak 21-levensverzekering afsluit, is het belangrijk dat u precies weet welk doel u wilt bereiken:

In functie van uw spaarbehoefte kunt u een gepaste tak 21-levensverzekering kiezen.

Tak 21-levensverzekering als alternatief voor spaarboekjes

In een tak 21-levensverzekering is het belegde kapitaal gedurende de volledige looptijd van het verzekeringscontract gewaarborgd, na aftrek van de premietaks en de eventuele instapkosten.

Naargelang het type levensverzekering kan een premiestorting van een gewaarborgde intrestvoet en eventuele winstdeelname genieten. Een tak 21-levensverzekering kan zowel afgesloten worden in periodiek sparen als in éénmalige premies.

Een tak 21-levensverzekering kan een alternatief zijn voor spaarboekjes, een veilige manier om uw spaargeld te laten renderen. Een tak 21-levensverzekering is een spaarproduct op lagne of middellange termijn in de vorm van een levensverzekeringcontract.

Goed om te weten


  • Een tak21-spaarverzekering is de oplossing voor wie op zoek is naar een belegging die zekerheid combineert met rendabiliteit.
  • Een tak21-spaarverzekering biedt de voordelen van een beleggingsverzekering: een gewaarborgde intrestvoet gedurende 8 jaar, een eventuele winstdeling en talrijke andere voordelen die eigen zijn aan een levensverzekering.
  • Wil u uw erfgenamen een bijzondere financiële steun geven wanneer u zou overlijden in de loop van het contract, dan kan u een overlijdensdekking voorzien.

Veelgestelde vragen

Hieronder geven we een antwoord op enkele veelgestelde vragen. Staat uw vraag of antwoord er niet tussen, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. We helpen u graag verder.

Is een tak 21-levensverzekering gewaarborgd door het Garantiefonds?

Ja, wie een tak 21-levensverzekering onderschrijft bij een verzekeringsmaatschappij naar Belgisch recht, geniet van de bescherming van het Garantiefonds. Die geldt, net zoals bij banktegoeden, voor de eerste schijf van 100.000 euro per persoon en per instelling.

Kan ik via een tak21-levensverzekering aan vermogensplanning doen?

Ja, een tak21-levensverzekering is een uitstekend hulpmiddel voor de overdracht van uw vermogen en dus waardevol voor uw successieplanning.

U kiest zelf de begunstigde(n) bij leven (die dus het kapitaal ontvangt als u nog in leven bent op de einddatum van het contract) en de begunstigde(n) bij overlijden (die het kapitaal ontvangt mocht u overlijden voor de einddatum van het contract). Het kan gaan om één of meerdere van uw familieleden (ongeacht de verwantschap) of om iemand waarmee u geen familieband hebt. Op het uitgekeerde bedrag kunnen successierechten verschuldigd zijn.

Wanneer is het kapitaal beschikbaar?

Meestal is er een grote flexibiliteit bij de afkoop van uw kapitaal. Uw geld is dus niet geblokkeerd. U kunt een vrije afkoop van een deel van uw kapitaal vragen ofwel periodieke afkopen, bijvoorbeeld als aanvulling op uw pensioen.

Let op, in geval van afkoop binnen de eerste 8 jaar volgend op de sluiting van het contract, moet u roerende voorheffing van 30% (onder voorbehoud van wijziging in de fiscaliteit) betalen.