Wat is een tak 26-spaarverzekering?

Bij een tak 26-spaarverzekering zijn het belegde kapitaal en de intresten gewaarborgd gedurende de volledige looptijd van het contract, of gedurende een vaste looptijd.

Naargelang het gekozen type kan een premiestorting, naast de gewaarborgde intrestvoet, van een getrouwheidsintrest en/of winstdeelname genieten. Een tak 26-contract kan zowel afgesloten worden in periodiek sparen als in éénmalige premies.

Een Tak 26-spaarverzekering is geschikt voor zowel particulieren als voor vennootschappen

Niet enkel particulieren, maar ook vennootschappen en verenigingen kunnen op een tak 26-spaarverzekering intekenen.

Omdat de premietaks op tak 21- en tak 23-spaarverzekeringen voor particulieren 2% en voor vennootschappen en verenigingen 4,4% bedraagt (onder voorbehoud van wijziging in de fiscaliteit), wordt een tak 26-spaarverzekering een erg interessante oplossing. De intekenaar betaalt geen premietaks. Enkel op de effectief ontvangen intresten is roerende voorheffing verschuldigd.

Goed om te weten


  • U zoekt een manier om op regelmatige en vrijblijvende basis gelden te sparen om een bepaald doel te bereiken? Dan biedt tak 26 u de perfecte, kapitaal gegarandeerde en uiterst interessante oplossing!
  • U bent op zoek naar een alternatief voor uw klassieke spaarrekening, maar u wilt ook op elk moment over uw kapitaal kunnen beschikken? Ook dan is tak 26 de geknipte oplossing voor u.
  • U bent particulier of rechtspersoon en bent op zoek naar een spaarproduct met kapitaalsgarantie maar twijfelt over de duurtijd dat u uw geld opzij kan zetten. Daarnaast wenst u steeds vrij en flexibel over uw kapitaal te kunnen beschikken, en dit kosteloos. Tak 26 kan hierbij een interessante oplossing zijn.

Veelgestelde vragen

Hieronder geven we een antwoord op enkele veelgestelde vragen. Staat uw vraag of antwoord er niet tussen, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. We helpen u graag verder.

Kan ik met mijn vennootschap op een tak 26-spaarverzekering intekenen?

Jazeker, naast particulieren kunnen ook vennootschappen en verenigingen op een tak 26-spaarverzekering intekenen.

Omdat de premietaks op tak 21- en tak23-spaarverzekeringen voor particulieren 2% en voor vennootschappen 4,4% bedraagt, wordt een tak 26-spaarverzekering een erg interessante oplossing. De intekenaar betaalt namelijk geen premietaks. Enkel op de effectief ontvangen intresten is roerende voorheffing verschuldigd (onder voorbehoud van wijzigingen in de fiscaliteit).

Welke termijn dien ik deze spaarverzekering aan te houden?

Een tak26-spaarverzekering is een spaarformule op lange termijn, maar door de vlotte en kosteloze afkoopformules is ze ook zeer geschikt voor korte en middellange termijnen. De spaarverzekering eindigt op 1 januari volgend op uw 100e verjaardag. Bij overlijden valt de spaarverzekering in de nalatenschap.

U kunt op eender welk moment kosteloos de reserve vervroegd afkopen.

Is mijn kapitaal gewaarborgd?

Een tak26-spaarverzekering is een spaarformule met kapitalisatie van de intresten. Het kapitaal is gewaarborgd vanaf het begin en gedurende de volledige looptijd van het contract.

Hoe zit het met kosten?

In een tak 26-spaarverzekering zijn geen instapkosten, geen beheerskosten, geen premietaks en geen uitstapkosten. Een maximaal rendement staat voorop. Enkel op de effectief ontvangen intresten is roerende voorheffing (*) verschuldigd.

(*) Art. 171 en 269 van het Wetboek Inkomstenbelastingen onder voorbehoud van wijzigingen in de fiscaliteit.