Brandverzekering voor ondernemers


Dekt veel meer dan alleen brand

Wat is een brandverzekering?

Noem de brandverzekering gerust woningverzekering, want een brandverzekering gaat immers om veel meer dan alleen maar een verzekering tegen schade door brand. Een brandverzekering dekt bijvoorbeeld ook stormschade, waterschade, natuurrampen, aanrijdingen door voertuigen, enz. ...

Niet enkel uw eigen schade, maar ook schade aan anderen valt hieronder. Daarnaast kan u zich bovendien ook verzekeren tegen diefstal.

Een brandverzekering is in de eerste plaats een 'zaakschadeverzekering'. Dat wil zeggen dat ze schade aan uw materiële zaken vergoedt, meer bepaald aan de woning en inboedel. Maar ze dekt in een aantal omstandigheden ook uw burgerlijke aansprakelijkheid ten opzichte van anderen.


Welke gevaren zijn verzekerd?

De inhoud van een brandverzekering is grotendeels wettelijk bepaald, maar de meeste verzekeraars geven daarboven een heleboel aanvullende en extra dekkingen. Er zijn drie niveaus van dekking:

 • Ten eerste zijn er de basisdekkingen of -waarborgen, die sommen op tegen welke gevaren de brandverzekering bescherming biedt. Hieronder vallen onder andere: brand, ontploffing, blikseminslag, storm en hagel, natuurrampen, rook en roetschade, glasbreuk, terrorisme, ... Nagenoeg alle verzekeraars gaan verder en breiden deze basisdekkingen uit.
 • Ten tweede zijn er de aanvullende dekkingen, die niet rechtstreeks de schade vergoeden maar wel de andere kosten die komen kijken bij schade. Hierbij denken we onder andere aan: kosten van de huisvesting wanneer uw woning onbewoonbaar is door een schadegeval, kosten om uw spullen te bewaren tijdens de herstellingen aan uw woning, enz.
 • Ten derde zijn er extra dekkingen, waarvan u zelf kiest of u ze neemt of niet. De belangrijkste is de dekking tegen inbraak (en meestal ook tegen vandalisme). Wanneer u voor deze dekking kiest, is schade aan de woning en inboedel door vandalisme of een (poging tot) inbraak gedekt, en krijgt u een vergoeding voor de voorwerpen die gestolen zijn.

Tip: De brandverzekering is zowel voor een huurder als voor een eigenaar belangrijk. Ze beschermen immers elk hun eigen belangen: de eigenaar beschermt zijn eigendom, de huurder dekt zijn huurdersaanprakelijkheid. Dit laatste is vaak een voorwaarde in het huurcontract.

Ik heb schade, wat nu?

Als er schade is, moet u zelf zoveel mogelijk proberen om verdere schade te vermijden. Zonder uzelf daarbij in gevaar te brengen uiteraard. De kosten voor ingrepen die noodzakelijk zijn om ergere dreigende schade te vermijden zijn bovendien gedekt in de brandverzekering.

 • Meld de schade zo snel mogelijk aan uw verzekeringsmakelaar of brandverzekeraar.
 • Probeer zoveel mogelijk bewijsstukken te verzamelen. Is er bij een inbraak een dure halsketting gestolen? Zoek dan een paar foto's of de aankoopfactuur van de halsketting. Maak het PV van de politie over aan de brandverzekeraar, voorzie foto's van de geforceerde deur of het gebroken raam, ... Maak bij waterschade voldoende foto's die aantonen waar, wat en hoeveel schade u hebt geleden. Hoe vollediger uw dossier, hoe vlotter de schaderegeling.
 • Wanneer u uw aangifte ingediend hebt bij de brandverzekeraar, komt er indien nodig een schade-inspecteur van de verzekeraar of een schadeexpert langs om te kijken naar de schade. De verzekeraar zal zich baseren op diens rapport om de vergoeding te bepalen. Als u het niet eens bent met het voorstel tot vergoeding van de verzekeraar, kan u altijd een tegenexpert inschakelen.

Welke factoren beinvloeden de premie?

De premie, ofwel de prijs van een brandverzekering, is afhankelijk van meerdere factoren. We sommen de belangrijkste voor u op:

 • de verzekerde waarde van de woning of het appartement: voor een kleine stadswoning betaald u bijvoorbeeld minder dan voor een riante villa.
 • de extra gekozen dekkingen: als u ook tegen diefstal verzekerd wil zijn, betaald u iets meer. Ook het al dan niet mee verzekeren van uw inboedel, heeft een impact op de uiteindelijke premie.
 • de verschillen in dekking en uitbetalingsvergoedingen: de meeste verzekeringscontracten sommen op wat verzekerd is. Wat daar niet bij vermeld staat, is niet gedekt. Andere contracten zijn ruimer en sommen alleen op wat niet gedekt is. Al de rest is dan wel gedekt.
 • de hoogte van de franchise: de franchise, ook wel de vrijstelling genoemd, is het bedrag dat u zelf voor uw rekening moet nemen bij een schadegeval. Wil u geen vrijstelling, dan betaald u een hogere premie.
 • het risico op inbraak: wie afgelegen woont, loopt meer risico op inbraak en betaalt mogelijk iets meer.

Op zoek naar verzekeringen voor particulieren?