IPT verzekering


Individuele Pensioentoezegging voor Zelfstandigen

Wat is een IPT?

U bent bedrijfsleider in een vennootschap? Uw bedrijf kan voor u een Individuele Pensioentoezegging (IPT) afsluiten en zo uw aanvullend pensioen financieren.

Een IPT is een interessante aanvulling op uw wettelijk pensioen. De bijdrage voor uw IPT wordt volledig betaald door uw vennootschap. Een IPT biedt dezelfde voordelen als een groepsverzekering, maar is zuiver individueel.


Wat zijn de voordelen?

  • De premie en de premietaksen zijn aftrekbaar als beroepskost voor uw vennootschap;
  • U blijft altijd eigenaar van uw contract, ook in geval van faillissement of ontslag;
  • Bij vroegtijdig overlijden, ontvangen de door u aangeduide begunstigden de tot dan opgebouwde reserves;
  • Kies een formule op maat: bescherming tegen inkomensverlies, overlijdensverzekering, extra bescherming voor uw gezin, ...;
  • U kunt via een polisvoorschot een onroerend goed kopen, bouwen of renoveren.

Op zoek naar verzekeringen voor particulieren?