Rechtsbijstandverzekering


Om uw rechten te vrijwaren en te doen gelden

Wat is een rechtsbijstandverzekering?

Een rechtsbijstandverzekering is er om uw belangen te behartigen wanneer een gebeurtenis aanleiding heeft gegeven tot een situatie waardoor u schade hebt geleden of schade hebt veroorzaakt.

Deze verzekering vergoedt dus niet de schade op zich, maar dekt alle kosten die voortvloeien uit gerechtelijke procedures. Denk daarbij aan het versturen van brieven, aangetekende zendingen, telefoongesprekken, opzoekwerk, ereloonkosten voor experts of advocaten, gerechtelijke of buitengerechtelijke procedurekosten, enz.


Waarom een rechtsbijstandverzekering afsluiten?

In het dagelijks leven kunnen allerlei situaties tot conflicten leiden: slecht uitgevoerde werkkzaamheden, een onrechtmatig ontslag, een ernstig ongeval waarvan u slachtoffer bent, gerechtelijke vervolging voor feiten die u betwist, enz. U bent het echter niet gewoon om zo'n conflicten op te lossen en vaak twijfelt u of u wel in uw recht bent.

  • Een rechtsbijstandverzekering geeft u in de eerste plaats de mogelijkheid om u te informeren over uw rechten.
  • Daarnaast biedt een rechtsbijstandverzekering financiële bescherming tegen de kosten van lange en vaak dure gerechtelijke procedures. Deze financiële bescherming heeft betrekking op de kosten om het conflict op te lossen en niet de eventuele (schade)vergoeding die u moet betalen als u aansprakelijk zou worden gesteld voor een geschil.

Onze tip: Voor uw rechten opkomen is niet altijd evident. De oplossing is een rechtsbijstandverzekering die u toegang geeft tot het (ge)recht en u met raad en daad bijstaat.


Voor welke geschillen komt een rechtsbijstandverzekering tussen?

Hieronder een aantal concrete voorbeelden van de rol van uw rechtsbijstandverzekering:

Voorbeeld: Burgerlijk verhaal of aansprakelijkheid

De waterleiding van de centrale verwarming in het gebouw naast uw woning is gesprongen, waardoor u met een vochtige en beschadigde binnenmuur zit. Het herstellen, opnieuw bepleisteren en schilderen van uw muur blijkt nodig, maar de eigenaar van het aanpalende gebouw weigert het om u hiervoor een schadevergoeding te betalen. Om uw gelijk te krijgen en de onkosten terug te vorderen van uw buurman, moet u de zaak voor de rechtbank brengen.

Voorbeeld: Verdediging in strafzaken

Tijdens uw skivakantie glijdt een voorbijganger uit op uw ondergesneeuwd voetpad en breekt een been. Het parket daagt u voor de rechtbank voor het toebrengen van onvrijwillige slagen en verwondingen omdat u het gemeentelijke reglement (dat bepaalt dat de voetpaden onderhouden moeten worden) overtreden hebt. Dankzij de tussenkomst van de aangestelde advocaat, die erop wijst dat u uw voetpad onmogelijk kon vegen tijdens uw afwezigheid, wordt u slechts veroordeeld tot een minimumboete. Uw rechtsbijstandverzekering neemt de kosten voor de advocaat en de procedure op zich.

Voorbeeld: Consumentenrecht

U koopt een nieuw tv-toestel, maar na enkele weken blijkt dit toestel een gebrek te vertonen. Tijdens de garantieperiode slaagt de verdeler er niet in om het toestel degelijk te herstellen. Wanneer de waarborg afloopt, werkt het apparaat niet meer naar behoren ondanks nieuwe herstellingen. De verdeler bezorgt u echter een factuur die u weigert te betalen. U legt dit in handen van uw rechtsbijstandverzekeraar die verder met de verdeler zal onderhandelen om de betaling van de factuur af te wijzen.

Voorbeeld: Fiscaal recht

U hebt een conflict met diensten van de belastingcontrole omdat die u een extra aanslag van 8.575,50 euro (boetes inbegrepen) opleggen. Aangezien u deze aanslag overdreven vind, schakelt u uw rechtsbijstandsverzekeraar in, die op zijn beurt een fiscaal advocaat een schriftelijk protest voor de rechtbank laat indienen. Deze in fiscaal recht gespecialiseerde advocaat weet de rechtbank te overtuigen dat een extra aanslag van 2.975,25 euro reëler is.

Voorbeeld: Sociaal recht

U wordt ontslagen op uw werk, maar u heeft geen enkel idee over de wettelijke opzeggingstermijn en u vertrouwt uw werkgever niet. Uw rechtsbijstandverzekeraar kan u helpen en advies geven.

Op zoek naar verzekeringen voor ondernemers?