Schuldsaldoverzekering


Schuldsaldoverzekering voor particulieren

Wat is een schuldsaldoverzekering?

Wanneer u een (hypothecaire) lening afsluit, kan u ervoor kiezen om een verzekering te nemen die uw partner of een andere erfgenaam beschermt in het geval u zou overlijden vóór het geleende kapitaal volledig is afbetaald.

Indien u vroegtijdig zou overlijden, zorgt een schuldsaldoverzekering ervoor dat het verzekerde, nog niet terugbetaalde bedrag van de lening volledig of gedeeltelijk wordt terugbetaald aan de instelling waarbij u geleend hebt. Op die manier moeten uw partner of uw erfgenamen zich geen zorgen maken over de terugbetaling van de ontleende som.


Verschillende soorten schuldsaldoverzekeringen

Er bestaan verschillende soorten schuldsaldoverzekeringen. De gedekte som, alsook de te betalen premie is hierbij verschillend. Het onderscheid gebeurt in functie van het gedekte percentage van het totaalbedrag.

Voordelen van een schuldsaldoverzekering

Het meest doorslaggevende argument om een schuldsaldoverzekering af te sluiten, is de extra bescherming die dit verzekeringsproduct biedt aan uw nabestaanden.

  • Financiële zekerheid: uw partner en nabestaanden blijven na uw overlijden niet met een schuldenberg zitten;
  • Fiscaal belastingvoordeel: de premies zijn onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar;
  • Flexibele premiebetaling: eenmalige premie, jaarlijks, 6-md, 3-md of maandelijkse premiebetalingen.

Op zoek naar verzekeringen voor ondernemers?