Verzekering lichamelijke ongevallen


Verzekering voor particulieren

Wat is een verzekering lichamelijke ongevallen?

Een ongeval is snel gebeurd. Toch dragen slachtoffers de lichamelijke en financiële gevolgen van zo'n ongeval soms erg lang met zich mee: inkomensderving door een tijdelijke werkongeschiktheid of zelfs bestendige invaliditeit, peperdure ziekenhuisfacturen, ... om nog maar te zwijgen van de financiële problemen waarmee nabestaanden van slachtoffers van een dodelijk ongeval geconfronteerd kunnen worden.


Als niemand aansprakelijk kan gesteld worden voor een ongeval tijdens het privéleven, dan dient het slachtoffer zich voor wat de lichamelijke schade betreft tevreden te stellen met de tussenkomst van het ziekenfonds. De kans is reëel dat die tussenkomsten in de toekomst nog verder zullen inkrimpen.

Om financiële problemen ten gevolge van een privéongeval te vermijden, is een persoonlijke verzekering tegen lichamelijke ongevallen geschikt. Deze polis laat u immers toe om het financiële verlies ten gevolge van zo'n ongeval tot een minimum te herleiden. De polis komt tussen ongeacht of de verzekerde in fout of in recht is. De basisdekkingen die de polis biedt, zijn: terugbetaling van medische kosten, uitkering van een dagvergoeding bij tijdelijke werkongeschiktheid, uitkering van een kapitaal bij bestendige invaliditeit (in functie van het invaliditeitspercentage), uitkering van een kapitaal bij overlijden.

U bent loontrekkende of zelfstandige?

Als loontrekkende bent u door uw werkgever verzekerd bij ongevallen op het werk (of op de arbeidsweg) door de verplichte polis Arbeidsongevallen. Gebeurt een ongeval tijdens uw privéleven, dan kunt u enkel rekenen op de tussenkomst van de mutualiteit, tenzij u een verzekering persoonlijke ongevallen onderschreef. De mogelijkheid bestaat ook om u te verzekeren voor alle privé ongevallen van het hele gezin.

Een zelfstandige is niet wettelijk verplicht een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. Nochtans is het risico op een arbeidsongeval voor een zelfstandige hetzelfde dan dat van een werknemer. De gevolgen zijn bovendien vaak groter ... De oplossing bij uitstek is een verzekering '24u/24u'. Hierdoor bent u verzekerd tijdens uw beroepsactiviteiten en in uw privé-leven. Deze waarborg garandeert u een schadevergoeding als zelfstandige tijdens uw periode van arbeidsongeschiktheid. Een niet onbelangrijk aspect wanneer u een bedrijf te runnen hebt.

Op zoek naar verzekeringen voor ondernemers?