Wat is een ABR-verzekering?

Met een verzekering alle bouwplaatsrisico's, of kortweg ABR-verzekering, bent u als bouwheer verzekerd als er iets fout loopt aan het bouwwerk op uw bouwwerf, ongeacht wie de schade veroorzaakt. Ook schade aan derden, zoals bijvoorbeeld uw buren, is daarbij verzekerd.

Omwille van een groot aantal partijen is het soms bijzonder moeilijk om een aansprakelijke te vinden. Een ABR-verzekering zal tussenkomst verlenen zonder op zoek te gaan naar de aansprakelijke. Er is immers maar één verzekering voor de gehele bouwwerf en de volledige duur van de bouwwerken.

Wat dekt een ABR-verzekering?

Een ABR-verzekering dekt de zogenaamde zaakschade. Dat betekent dat al uw bouwwerken verzekerd zijn. De ruwbouw van uw woning, maar ook de afwerking zoals bijvoorbeeld de centrale verwarming en elektriciteit.

Welke bouwwerken kunt u verzekeren?

U kunt zich verzekeren voor de bouw en renovatie van:

Goed om te weten


 • U kan een ABR-verzekering best afsluiten vóór de werken beginnen.
 • De ABR-verzekering is maatwerk, u kan zich daarom best professioneel laten bijstaan.
 • Als verzekerde is het belangrijk om iedereen die meewerkt aan het bouwproject, zoals de bouwheer, opdrachtgever, aannemer, architect, ... te vermelden in de polis. Op deze manier kan men iedereen verzekeren in één gezamenlijke polis. In geval van schade kan dit tot een beter schadebeheer leiden en een snellere vergoeding.
 • Het is aangewezen dat de bouwheer de polis afsluit zodat hij van alles op de hoogte is. De polis kan echter ook afgesloten worden door de aannemer.
 • Controleer de verzekerde kapitalen van de dekkingen, aangezien deze wel eens kunnen verschillen.
 • Controleer hoelang de dekking loopt. Een bouw of verbouwing kan al eens langer duren als voorzien. De looptijd van een ABR-verzekering is meestal 12 maanden. Die looptijd kan u, bij bepaalde verzekeraars, wel uitbreiden tot na de voorlopige oplevering. Men spreekt dan over de onderhoudsperiode, en verzekert daaronder voornamelijk de werken die aannemers contractueel nog moeten uitvoeren na de definitieve oplevering.

Veelgestelde vragen

Hieronder geven we een antwoord op enkele veelgestelde vragen. Staat uw vraag of antwoord er niet tussen, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. We helpen u graag verder.

Wat kost een ABR-verzekering?

Zoals bij alle verzekeringen hangt de hoogte van de premie af van verschillende factoren:

 • Voor nieuwbouwprojecten wordt de verzekeringspremie berekend op basis van het volume van de nieuwbouw.
 • Voor renovatiewerken wordt er gekeken naar het volume en naar de totale kostprijs van de bouwwerken.

Let op, het is erg belangrijk dat een ABR-verzekering afgesloten wordt vóór het begin van de werken.

Waar en wanneer ben ik verzekerd?

U bent verzekerd tijdens de zogenaamde bouw-montage-testtermijn. Deze start bij de aanvang van de werken en eindigt bij de voorlopige oplevering, ingebruikname of inbedrijfstelling van het bouwwerk.

Hierna gaat de onderhoudstermijn in (beperkt onderhoud van 12 maanden of uitgebreid onderhoud van 24 maanden) tot aan de definitieve oplevering. In de onderhoudsperiode moeten er meestal nog enkele kleine werken afgerond worden.

Let op, u kunt kiezen of u naast de dekking tijdens de bouw-montage-testtermijn ook een dekking tijdens de onderhoudstermijn mee opneemt in uw contract. Opnieuw een polis à la carte dus. De dekking tijdens de onderhoudstermijn geldt wel enkel voor de definitief op te richten goederen en niet voor de aanvullende goederen, zoals voorlopige bouwwerken en bestaande goederen.

Een ABR-polis of een globale polis van de bouwheer?

De globale polis van de bouwheer dekt de bouwheer tegen het in gebreke blijven van één van de partners die instond voor het ontwerp of de bouw van de woning. De bouwprofessional kan om verschillende redenen in gebreke blijven: overlijden, faillissement, al dan niet verplichte stopzetting van de werken, liquidatie, ...

In al deze gevallen kan u terugvallen op deze globale polis van de bouwheer, zowel tijdens de bouwwerken als tijdens de periode van de tienjarige aansprakelijkheid.

De Globale Polis is op maat van de bouwheer gemaakt en dekt niet alleen de risico's tijdens de bouwwerken - waartoe de ABR zich beperkt -, maar ook de risico's die nadien, tot bij het verlopen van de tienjarige aansprakelijkheid, kunnen optreden.

Voor welke voornaamste risico's ben ik niet verzekerd?

De opsommingen hieronder zijn niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kan u de algemene voorwaarden raadplegen van de verzekeringsmaatschappij.

 • Boetes.
 • Gewone slijtage.
 • Normaal te voorziene schade.
 • Opzettelijk veroorzaakte schade.
 • Schade aan toevertrouwde goederen.
 • Schade die wordt veroorzaakt door niet-geregistreerde aannemers.
 • Schade als gevolg van arbeidsconflicten, aanslagen, terrorisme en oorlog.
 • Schade door het niet-naleven van regels van vakmanschap, wettelijke bepalingen, veiligheidsvoorschriften, milieubeschermingsvoorschriften, enzoverder.

Let op, leveranciers zijn niet verzekerd, tenzij voor hun eigen activiteit op de werf.