Wat is een brandverzekering voor eigenaars?

Een goede brandverzekering, ook wel woningverzekering genoemd, is belangrijk. De brandverzekering biedt namelijk bescherming bij onder andere brand, glasbraak, waterschade, stormschade, hagelschade en natuurrampen.

Niet enkel uw eigen schade, maar ook de schade die wordt veroorzaakt aan derden valt hieronder. Daarnaast kan u zich ook bijkomend verzekeren tegen diefstal en vandalisme.

Een brandverzekering is in de eerste plaats een zaakschadeverzekering. Dat wil zeggen dat ze schade aan uw materiële zaken vergoedt, meer bepaald aan uw woning en inboedel. Maar ze dekt in een aantal omstandigheden ook uw burgerlijke aansprakelijkheid ten opzichte van anderen.

Welke risico's zijn verzekerd?

De inhoud van een brandverzekering is grotendeels wettelijk bepaald, maar de meeste verzekeraars bieden daarboven een heleboel aanvullende en optionele dekkingen. Er zijn drie niveaus van dekking:

Basisdekkingen

Ten eerste zijn er de basisdekkingen of basiswaarborgen, die sommen op tegen welke gevaren de brandverzekering bescherming biedt. Hieronder vallen onder andere:

Aanvullende dekkingen

Ten tweede zijn er de aanvullende dekkingen, die niet rechtstreeks de schade vergoeden maar wel de andere kosten die komen kijken bij schade. Hierbij denken we onder andere aan:

Optionele dekkingen

Ten derde zijn er de optionele dekkingen, waarvan u zelf kiest of u ze neemt of niet.

Welke factoren beinvloeden de prijs van een brandverzekering?

De premie, ofwel de prijs van een brandverzekering is afhankelijk van meerdere factoren. We sommen de belangrijkste voor u op:

Goed om te weten


  • De meest waardevolle tip die wij u kunnen geven, is om goed te vergelijken. Niet alle brandverzekeringen zijn namelijk identiek. Het verschil zit vaak in de diensten en opties waarmee u uw verzekering aan uw eigen behoeften kunt aanpassen.
  • Bent u eigenaar van een appartement en heeft de vereniging voor mede-eigenaars (VME) een syndicuspolis gesloten? Dan is het gebouw al verzekerd en hoeft u deze verzekering misschien niet te nemen. Wilt u zeker zijn dat uw appartement voldoende verzekerd is door de syndicuspolis, neem dan even contact met ons op en bekijken we samen of een extra verzekering nodig is.
  • De meeste banken verplichten u om een brandverzekering af te sluiten samen met uw hypothecaire lening. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, bent u echter niet verplicht om die verzekering bij uw bank te nemen. U bent helemaal vrij om zelf uw verzekeraar te kiezen.

Veelgestelde vragen

Hieronder geven we een antwoord op enkele veelgestelde vragen. Staat uw vraag of antwoord er niet tussen, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. We helpen u graag verder.

Wat kost een brandverzekering?

De prijs van een brandverzekering is afhankelijk van een aantal factoren:

  • Hogere risico door het gebruik van bepaalde materialen.
  • Hogere risico op inbraak door afgelegen woonplaats.
  • Verschillen in dekking en uitbetalingsvergoedingen tussen de verscheidene verzekeraars.
  • Optionele dekkingen.
  • Waarde van de woning of het appartement. (*)
  • Hoogte van de franchise.

(*) Om de werkelijke waarde van het verzekerde goed te bepalen, maakt men gebruik van het evaluatierooster. Zo probeert men onder- of oververzekering te voorkomen.

Is een rookmelder wettelijk verplicht?

Ja, sinds 1 januari 2020 is het wettelijk verplicht in Vlaanderen om elke verdieping van uw woning (eengezinswoning, appartement of studio) te voorzien van minstens één rookmelder. De rookmelder(s) moet(en) bovendien CE gemarkeerd zijn en voldoen aan de norm NBN EN 14604.

Meer informatie kan u terugvinden op de website wonenvlaanderen.be.

Is een brandverzekering wettelijk verplicht?

Een brandverzekering (of woningverzekering) is niet wettelijk verplicht, maar in het Vlaams Gewest moeten zowel de huurder als de verhuurder van een woning die dient als hoofdverblijfplaats hun aansprakelijkheid voor brand en waterschade verzekeren (voor overeenkomsten gesloten vanaf 01/01/2019). In het Waals Gewest rust die verplichting alleen op de huurder van een woning (voor huurovereenkomsten gesloten vanaf 1 september 2018).

Als u een brandverzekering afsluit voorziet de wet een minimum aantal waarborgen die moeten worden verzekerd. Diefstal is niet in die waarborgen inbegrepen. Een brandverzekering dekt u dus niet noodzakelijk als er iets wordt gestolen.

Wat moet ik doen bij storm- of onweerschade?

Heeft u schade na een storm of onweer? Op de pagina Tips en advies bij stormschade en onweerschade vertellen we u wat u best kan doen.