Wat is een cyberverzekering?

Een cyberverzekering beschermt u en uw gezinsleden tegen verschillende vormen van cybercriminaliteit. Denk daarbij bijvoorbeeld aan hacking, virussen, phishing, online oplichting, identiteitsdiefstal, beveiligingslekken, cyberpesten, enzoverder.

Cyber Safe Alert, bescherming van uw gegevens

Via Cyber Safe Alert kan u uw e-mailadressen, kredietkaarten, mobiele nummers en rijksregisternummers beschermen tegen cybercriminelen. De klok rond, 24/7, wordt er gecontroleerd of uw gegevens circuleren op het dark web en gehackt of gestolen zijn.

Is er ontdekt dat uw gegevens gestolen zijn, dan ontvangt u onmiddellijk een bericht met wat u moet ondernemen om identiteitsdiefstal of andere vormen van fraude te voorkomen. Zo zorgt Cyber Safe Alert 24/7 preventief voor uw online veiligheid!

Cyber Safe Gezin, 1 verzekering, drievoudige online bescherming

De cyberverzekering Cyber Safe Gezin is een speciale cyberverzekering voor particulieren en biedt drievoudige online bescherming.

1. Bescherming tijdens het online shoppen

Bent u online opgelicht en worden er betalingen uitgevoerd met uw gegevens? Wordt uw online aankoop verkeerd of helemaal niet geleverd of blijkt uw vakantiewoning niet te bestaan?

2. Bescherming op sociale media

Wordt uw kind online gepest? Worden er foto's zonder uw toestemming gebruikt? Of bent u het slachtoffer van online zedenfeiten, stalking of afpersing?

3. Bescherming tegen phishing en online oplichting

Spendeert uw gezin veel tijd online? Infecteert een virus uw computer? Of blokkeert een hacker uw laptop met de vraag om losgeld?

Goed om te weten


 • Cyber Safe Gezin voorziet een maximale tussenkomst van 7.500 euro per schadegeval en per verzekeringsjaar.
 • Werden er financiële transacties gedaan zonder uw toestemming? Dan zal Cyber Safe Gezin voor de schade betalen wanneer uw financiële instelling dat niet doet.
 • Hebt u een schadegeval? Doe dan al het nodige om de schade te beperken. Verwittig ons onmiddellijk en bezorg ons alle documenten en informatie over het schadegeval.

Veelgestelde vragen

Hieronder geven we een antwoord op enkele veelgestelde vragen. Staat uw vraag of antwoord er niet tussen, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. We helpen u graag verder.

Wanneer start en eindigt de dekking?

De begindatum van de verzekering wordt vermeld in de Bijzondere Voorwaarden. De verzekering loopt één jaar en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.

Wat zijn mijn verplichtingen?
 • Bij het onderschrijven van de polis bent u verplicht om alle informatie die een invloed kan hebben op de beoordeling van het risico nauwkeurig mee te delen.
 • U bent verplicht om nieuwe informatie die een aanzienlijke en duurzame verzwaring van het risico met zich brengen nauwkeurig mee te delen.
 • U moet al het mogelijke doen om schade te voorkomen.
 • Bij een schadegeval moet u al het mogelijke doen om de omvang van de schade te beperken.
 • Bij een schadegeval moet u voorkomen dat er wijzigingen worden aangebracht aan de beschadigde goederen, waardoor de oorzaak of de omvang van de schade niet meer kan worden vastgesteld.
 • Bij een schadegeval moet u ons onmiddellijk verwittigen en ons alle documenten en informatie over het schadegeval bezorgen.
 • Bij een schadegeval moet u elke aansprakelijkheidserkenning, betaling of belofte van betaling weigeren.
Wat is niet verzekerd in een cyberverzekering?

De belangrijkste uitsluitingen zijn:

 • Schade die de verzekerde opzettelijk heeft veroorzaakt.
 • Schade die het gevolg is van oorlog en soortgelijke feiten.
 • Schade die het gevolg is van terrorisme.
 • Schade die het gevolg is van feiten waarvan de verzekerde op de hoogte was voor de polis aanving.

Let op, de bovenstaande lijst is niet volledig. Voor de exacte omvang van alle waarborgen en uitsluitingen kan u de infofiche van de cyberverzekering raadplegen op de pagina infofiches van onze website.