Wat is een familiale verzekering?

Een familiale verzekering (BA privéleven) is een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering die tussenkomt als u, een inwonend gezinslid of huisdier per ongeluk schade toebrengt aan derden (elke persoon die geen deel uitmaakt van uw gezin).

Een ongeluk schuilt vaak in een klein hoekje en kan iedereen overkomen. Stel dat u met uw winkelwagen tegen een geparkeerde wagen botst. Of u bent op bezoek bij vrienden en stoot per ongeluk een peperdure vaas omver. Of dat uw dochtertje met haar fiets tegen de auto van de buren rijdt. Of dat uw hond de postbode aanvalt. Voor dergelijke ongelukjes hebt u een familiale verzekering.

Is een familiale verzekering verplicht?

Nee, een familiale verzekering is niet verplicht, maar toch sterk aanbevolen, ook voor alleenstaanden. Waarom? Omdat zonder deze verzekering, een ongeval waarvoor u aansprakelijk bent zeer zware financiële gevolgen kan hebben.

Wat dekt een familiale verzekering?

Uw familiale verzekering betaalt in uw plaats de lichamelijke en materiële schade die u, maar ook uw gezinsleden of uw huisdieren veroorzaken bij anderen. U bent daarbij niet alleen gedekt in België, maar overal ter wereld.

Bovendien kan u beroep doen op rechtsbijstand als u zelf schade zou lijden. Een schadegeval kan immers uitdraaien op een juridisch conflict omtrent de erkenning van de aansprakelijkheid.

Goed om te weten


 • Kies een contract in functie van de premie, maar ook – en vooral – in functie van de aangeboden dekkingen. De wet voorziet een minimaal kader, maar veel verzekeraars gaan heel wat verder.
 • Analyseer uw gezinssituatie en bepaal uw behoeften die u met uw verzekeringscontract BA familiale wil verzekeren. Informeer waarvoor een specifieke dekking nodig is (vooral bepaalde sporten).
 • Uw BA familiale komt niet tussen voor de kosten (griffiekosten, deurwaarderskosten, advocaatkosten) die te maken hebben met een betwisting. Die kosten kunnen wel worden gedekt door een verzekering rechtsbijstand.

Veelgestelde vragen

Hieronder geven we een antwoord op enkele veelgestelde vragen. Staat uw vraag of antwoord er niet tussen, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. We helpen u graag verder.

Wie is allemaal verzekerd in mijn familiale verzekering?

De familiale verzekering dekt uw burgerlijke aansprakelijkheid en die van de personen voor wie u verantwoordelijk bent. Dat kan gaan om:

 • Uw echtgenoot, echtgenote of uw samenwonende partner met wie u onder hetzelfde dak woont.
 • Alle personen die bij u wonen, zelfs al staan ze niet op uw adres ingeschreven. Bijvoorbeeld: de kinderen van een gescheiden koppel met co-ouderschap, de kinderen van uw partner, zelfs al verblijven ze niet op uw adres (kotstudenten, kinderen die op reis vertrekken, ...).
 • Mensen die tijdelijk bij u verblijven, bijvoorbeeld een uitwisselingsstudent of een au pair. Breng uw verzekeraar hiervan wel op de hoogte.
 • Personen die u onder uw hoede hebt, zoals bijvoorbeeld minderjarige kinderen tijdens een verjaardagsfeestje, minderjarigen die bij u komen logeren, ...
 • Mensen die zorgen voor uw kinderen of uw huisdieren.
 • Personen die u helpen in het huishouden (assistenten, thuiszorg, huispersoneel, huishoudster, ...), voor de schade die ze niet aan uw woning of aan u toebrengen, maar aan andere personen.

Bovenstaande lijst is niet volledig. Wie 'de verzekerden' zijn, kan verschillen van contract tot contract. Ga na wat er in uw verzekeringscontract staat.

Moet ik zelf een deel van de schade betalen?

Over het algemeen voorzien verzekeraars een franchise of vrijstelling in een verzekeringscontract BA familiale. Die vrijstelling is het deel van de schade waarvoor u zelf moet opdraaien. Een familiale verzekering vergoedt dus wel de slachtoffers voor de schade waarvoor de verzekerde aansprakelijk is, maar trekt daar de vrijstelling af. De verzekerde moet zelf het bedrag van de vrijstelling aan het slachtoffer betalen.

'Burgerlijke aansprakelijkheid', wat is dat?

'Burgerlijke Aansprakelijkheid' is de verplichting om schade veroorzaakt door uzelf of door mensen voor wie u verantwoordelijk bent te herstellen.

Zo zijn ouders verantwoordelijk voor hun minderjarige kinderen en voogden voor de personen die onder hun hoede staan (bijvoorbeeld ook voogden van dementerenden). Die verantwoordelijkheid geldt in alle omstandigheden: tijdens het sporten, terwijl u in de tuin werkt, tijdens uw vakantie in een hotel, enzoverder. Of u werkelijk aansprakelijk bent voor een ongeval, hangt af van de omstandigheden. De verzekeraar onderzoekt dat steeds geval per geval.

Wat zijn de belangrijkste uitsluitingen?

De BA familiale beschermt mensen in het kader van hun privéleven. Het begrip privéleven is erg ruim, wat betekent dat de verzekering in heel wat situaties kan tussenkomen. Toch zijn er voorvallen die de verzekeraar contractueel kan uitsluiten. Hieronder enkele voorbeelden:

 • Jachtongevallen.
 • Schade gedekt door een verplichte BA-verzekering, zoals de BA autoverzekering.
 • Schade veroorzaakt door sommige voertuigen of toestellen waarvoor u de verantwoordelijkheid draagt (een motorboot).
 • Ongevallen in het kader van een beroepsactiviteit (bijvoorbeeld: als loodgieter veroorzaakt u per ongeluk een overstroming bij een van uw klanten).
 • Schade veroorzaakt in het kader van een contractuele relatie. U huurt bijvoorbeeld een huis aan zee en uw kinderen vernielen een lattenbodem door op het bed te springen.
 • Schade die u veroorzaakt tijdens het uitoefenen van bepaalde hobby's of risicosporten die door de verzekeraar worden vermeld in de overeenkomst omdat hij de deelname eraan beschouwt als een grove fout die hij niet wil verzekeren, bijvoorbeeld: bungeejumpen, parachutesprong, ...

Verzekeraars zijn niet verplicht die uitsluitingen toe te passen. De wet voorziet een minimale dekking. Het staat de verzekeraar vrij om veel verder te gaan dan dat minimum. Zo kan de schade die rijpaarden veroorzaken wettelijk worden uitgesloten. Verzekerden die paardrijden, kunnen hun verzekeraar echter vragen die uitsluiting niet toe te passen. U dient dus goed uw contract na te lezen om te weten welke uitsluitingen uw verzekering heeft. Vergeet ook niet dat schade waarvan u of een lid van uw gezin het slachtoffer is, niet wordt verzekerd door uw familiale verzekering.

Voor de exacte omvang van alle waarborgen en uitsluitingen kan u de infofiche van de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid raadplegen op de pagina infofiches van onze website.