Wat is een huurgarantieverzekering?

Een huurgarantieverzekering of verhuurdersverzekering biedt verhuurders juridische en financiële bijstand bij verhuurproblemen zoals bijvoorbeeld huurachterstal, huurschade en huurgeschillen.

Deze verzekering kan juridische bijstand verlenen bij een geschil, maar kan ook tussenkomen als uw huurder huurschade veroorzaakt, de huur niet meer betaalt of als de huurwaarborg niet volstaat.

Wat dekt een huurgarantieverzekering?

De huurgarantieverzekering dekt:

Let op, een huurgarantieverzekering heeft betrekking op verhuur van woningen in België. Commerciële verhuur van kantoren, winkels of korte termijn huurovereenkomsten, zoals bijvoorbeeld Airbnb's, komen niet in aanmerking.

Welke voordelen biedt een huurgarantieverzekering?

U hebt met een huurgarantieverzekering Verhuurder een totale oplossing voor mogelijke problemen tussen u als verhuurder en uw huurder.

1. Bescherming tegen onbetaalde huur

2. Bescherming tegen huurschade

3. Juridische bijstand

4. Vroegtijdig vertrek

5. Property Assist

Goed om te weten


Een huurgarantieverzekering beschermt u als verhuurder tegen:

  • Onbetaalde huur en vervroegde stopzetting van het huurcontract door de huurder.
  • Juridische geschillen met de huurder.
  • Huurschade.

Veelgestelde vragen

Hieronder geven we een antwoord op enkele veelgestelde vragen. Staat uw vraag of antwoord er niet tussen, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. We helpen u graag verder.

Wat moet ik doen bij huurschade?

Als u huurschade of een geschil met uw huurder hebt, volstaat één telefoontje om onmiddellijk bij uw rechtsbijstandsspecialist terecht te komen.

Hij neemt dan contact, eventueel via de aanstelling van een advocaat, op met uw huurder om tot een minnelijke schikking te komen. Lukt dat niet, dan kan u een juridische procedure opstarten. U ontvangt alvast een voorschot bij een onbetaalde huur of bij huurschade tot het vonnis valt.

Wat is de looptijd van mijn contract?

Het contract heeft een looptijd van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet.

Voor welke voornaamste risico's ben ik niet verzekerd?

U bent niet gedekt:

  • Als de verzekerde de wettelijke en/of contractuele verplichtingen ten opzichte van de huurder niet naleeft.
  • Als enkel de lasten (gemeenschappelijke en/of privé) niet betaald werden aan de verzekerde.
  • Als er schade werd veroorzaakt door de huurder in de gemeenschappelijke delen.

Let op, de 'waarborg huurschade' keert niet uit als er bij de start en het einde van de huur geen duidelijk gedateerde of eenduidige plaatsbeschrijving was. De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen kan u de algemene voorwaarden raadplegen.