Wat is een overlijdensverzekering?

Een overlijden heeft altijd zware gevolgen, in de eerste plaats voor het gezin van de overledene. Geldproblemen kunnen uw nabestaanden dan zeker missen. Met een overlijdensverzekering kan u uw gezin die financiële zorgen besparen als u er niet meer bent.

Een overlijdensverzekering is een tak 21-verzekering (een levensverzekering met een gegarandeerde rente) waarbij er een kapitaal wordt uitgekeerd aan de begunstigde(n) bij het overlijden van de verzekerde. De verzekerde, op wiens naam de overlijdensverzekering staat, kan daarbij op voorhand bepalen welk geldbedrag er zal worden uitgekeerd, maar ook aan wie dit bedrag zal worden uitgekeerd.

Wat zijn de voordelen van een overlijdensverzekering?

Een overlijdensverzekering zorgt voor gemoedsrust en financiële bescherming wanneer uw gezin extra kwetsbaar is.

Goed om te weten


  • De premie van een overlijdensverzekering is afhankelijk van uw leeftijd, uw gezondheidstoestand en het kapitaal dat u wenst te verzekeren.
  • U bepaalt geheel zelfstandig het bedrag dat u wenst te laten verzekeren, de duur van de verzekering, maar ook aan wie het bedrag zal worden uitgekeerd.

Veelgestelde vragen

Hieronder geven we een antwoord op enkele veelgestelde vragen. Staat uw vraag of antwoord er niet tussen, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. We helpen u graag verder.

Waarom is een overlijdensverzekering interessant voor mij en mijn nabestaanden?

Uw naasten zijn het allerbelangrijkst. Het is dan ook normaal dat u hen wil beschermen tegen zware tegenslagen als u er niet meer bent.

Met een overlijdensverzekering kunt u hen die financiële bescherming en gemoedsrust bieden. U bepaalt zelf het kapitaal dat u wilt verzekeren, de looptijd en de begunstigden. Indien u komt te overlijden voor de einddatum van het contract, dan ontvangen uw begunstigden het verzekerde kapitaal.

Uw gezin kan met het uitgekeerde kapitaal niet alleen makkelijker de eventuele successierechten, facturen of andere onvoorziene uitgaven betalen, maar heeft ook een financieel duwtje in de rug om hun toekomst en levensstandaard veilig te stellen.

Wanneer en hoe ontvangen mijn begunstigden het overlijdenskapitaal?

Als u komt te overlijden vóór de einddatum van de overlijdensverzekering, dan ontvangen uw begunstigden het verzekerde kapitaal. Uw nabestaanden dienen een uittreksel uit de overlijdensakte te bezorgen en zo vlug mogelijk volgt de uitbetaling van het verzekerde kapitaal.

Wat biedt de overlijdensverzekering mij?

Een overlijdensverzekering speelt een belangrijke rol op bepaalde sleutelmomenten van het leven (schoolkosten van de kinderen, aankoop van een eerste wagen, ...), maar kan ook gericht zijn op specifieke behoeften, zoals het behoud van de levensstandaard. Het overlijden van één van de financiële pijlers van het gezin kan rampzalige gevolgen hebben.

Een overlijdensverzekering kan ook dienen om successierechten in te dekken, bijvoorbeeld in geval van een schenking die niet bij de belastingadministratie werd geregistreerd, of op het hele patrimonium. Opgelet, er kunnen ook successierechten verschuldigd zijn op het uitgekeerde kapitaal van de levensverzekering.