Wat is een schuldsaldoverzekering?

Wanneer u een lening afsluit, kan u ervoor kiezen om een verzekering te nemen die uw partner of een andere erfgenaam beschermt in het geval u zou overlijden vóór het geleende kapitaal volledig is afbetaald.

Indien u vroegtijdig zou overlijden, zorgt een schuldsaldoverzekering ervoor dat het verzekerde, en nog niet terugbetaalde bedrag van de lening volledig of gedeeltelijk wordt terugbetaald aan de instelling waarbij u geleend hebt. Op die manier moeten uw partner of uw erfgenamen zich geen zorgen maken over de terugbetaling van het ontleende bedrag.

Wat zijn de voordelen van een schuldsaldoverzekering?

Het meest doorslaggevende argument om een schuldsaldoverzekering af te sluiten, is de extra bescherming die dit verzekeringsproduct biedt aan uw nabestaanden.

Goed om te weten


  • Een schuldsaldoverzekering is niet verplicht, maar wel aanbevolen.
  • Een schuldsaldoverzekering beschermt uw partner of andere erfgenamen in geval van plots overlijden voordat het geleende bedrag volledig afbetaald is.
  • Een schuldsaldoverzekering garandeert de terugbetaling van het verzekerde bedrag of een deel ervan indien u overlijdt voordat de lening volledig is afbetaald.

Veelgestelde vragen

Hieronder geven we een antwoord op enkele veelgestelde vragen. Staat uw vraag of antwoord er niet tussen, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. We helpen u graag verder.

Hoeveel kan ik het best verzekeren?

Er bestaan 3 regelingen rond de schuldsaldoverzekering:

50% + 50% dekking - U kan opteren voor de fiftyfifty regeling. Dat wilt zeggen dat u 50% van het geleend bedrag dekt en uw partner de andere 50%. Indien één van u twee overlijdt, zal u of uw partner de helft van het resterende bedrag nog moeten afbetalen aan de kredietinstelling. De andere helft wordt door de schuldsaldoverzekering terugbetaald.

100% + 100% dekking - U kan ook kiezen voor de 100% + 100% dekking. Dat wil zeggen dat zowel uzelf als uw partner voor 100% gedekt zijn. Indien één van jullie twee plots overlijdt, wordt het resterende bedrag van de lening volledig afgelost bij de kredietinstelling.

Dekking op maat - Een andere optie is om te kiezen voor een dekking op maat. De financiële instelling gaat, in overleg met de kredietnemers, bekijken welk percentage u best kan verzekeren. Dit percentage zal afhankelijk zijn van uw inkomen, uw andere kredietlasten, uw spaarreserves, enzoverder.

Kan ik mijn schuldsaldoverzekering stopzetten?

Ja, wie een schuldsaldoverzekering heeft afgesloten, kan die onderweg stopzetten. Dat betekent dat de verzekeringsmaatschappij het risico van een overlijden niet langer meer moet dekken. Ze zal ook een deel van de premie terugbetalen. Maar er zijn ook een aantal zaken waar u moet op letten.

Met een schuldsaldoverzekering dekt u zich in tegen de gevolgen van een vroegtijdig overlijden. Komt u te overlijden vooraleer uw lening volledig is afbetaald, dan zal een verzekeringsmaatschappij het nog uitstaande saldo terugbetalen en komt de afbetalingsverplichting niet terecht bij uw partner of uw erfgenamen.

Wie een dergelijke verzekering heeft, kan die onderweg niettemin stopzetten. Ook voor dit soort polissen geldt immers de mogelijkheid om die jaarlijks op te zeggen. U dient dit dan drie maanden voor de vervaldag te melden aan uw verzekeraar via een aangetekend schrijven.

Verzekeraars spreken in dat geval van 'afkopen'. Dat speelt met name als u gekozen heeft voor een eenmalige premie bij de start van uw verzekering of voor een formule waarbij u maar gedurende twee derde van de looptijd van uw lening premies moet betalen. De verzekeraar zal u dan een deel terugbetalen omdat hij een deel van de risico's niet meer moet dragen.

Let op, beslist u om de schuldsaldoverzekering voortijdig stop te zetten, dan moet u eventueel wel rekening houden met uitstapkosten. Werden de premies fiscaal ingebracht met het oog op een belastingvermindering, dan heeft u bovendien een deel hiervan ten onrechte genoten. U zal dan worden belast tegen 33% + gemeentetaks. Let bij een vervroegde afkoop ook op voor eventuele gevolgen voor het tarief van uw lening. Misschien heeft u een korting gekregen omdat u de verzekering nam via de bank zelf. Ten slotte kan de verzekering ook zijn opgelegd als voorwaarde tot het verkrijgen van een krediet.

Is het afsluiten van een schuldsaldoverzekering verplicht?

Het afsluiten van een schuldsaldoverzekering wordt niet wettelijk verplicht, maar kredietinstellingen kunnen het toch als voorwaarde stellen alvorens ze u een lening toekennen.

U bent bovendien niet verplicht om een schuldsaldoverzekering bij een bank af te sluiten. U mag ze afsluiten bij om het even welke aanbieder.

Soms geven banken echter een korting op uw lening als u de schuldsaldoverzekering via hen afsluit. U doet er dan goed aan te kijken wat het meest voordelig is, korting op uw lening of een goedkopere schuldsaldoverzekering.