Wat is een uitvaartverzekering?

Niet bepaald een prettig onderwerp, maar toch iets om even bij stil te staan. Met een uitvaartverzekering regelt u uw afscheid op voorhand, en bespaart u uw nabestaanden een hoop zorgen en financiële kosten als u er niet meer bent.

Een uitvaartverzekering is doorgaans een tak 21-verzekering (een levensverzekering met een gegarandeerde rente) en dekt de kosten van een begrafenis of crematie. Bij het overlijden van de verzekerde betaalt de verzekeraar een geldbedrag uit aan de nabestaanden of de begrafenisonderneming om de kosten van de uitvaart te betalen.

Afhankelijk van de aanbieder zijn er ook extra zorgen voor de nabestaanden inbegrepen, zoals telefonische opvang, repatriëring, hulp bij administratieve zaken en psychologische bijstand.

Wat zijn de voordelen van een uitvaartverzekering?

Steeds meer mensen sluiten een uitvaartverzekering af. De belangrijkste redenen hiervoor zijn:

Goed om te weten


  • Een uitvaartverzekering zorgt voor de betaling van de uitvaartkosten ter waarde van het verzekerd kapitaal.
  • U kiest zelf het te verzekeren bedrag. Kost uw uitvaart minder? Dan wordt het saldo betaald aan de begunstigden in de polis.
  • U bent meteen verzekerd voor het volledige bedrag vanaf de eerste premiebetaling. U bent dus levenslang verzekerd maar betaalt niet levenslang.

Veelgestelde vragen

Hieronder geven we een antwoord op enkele veelgestelde vragen. Staat uw vraag of antwoord er niet tussen, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. We helpen u graag verder.

Wat kost een uitvaart?

Een crematie of begrafenis kost in Vlaanderen gemiddeld zo'n 6.000 euro. Het precieze bedrag hangt echter af van de uitvaart die u zelf wenst, en kan inclusief drukwerk, rouwdienst, koffietafel, begraafplaats en bloemen oplopen tot 10.000 euro en meer.

Wat kost een uitvaartverzekering?

U moet eerst uitmaken hoeveel geld u aan uw uitvaart wil besteden en tot aan welke leeftijd u wil betalen. Met die gegevens bepaalt de uitvaartverzekeraar hoeveel u per maand, per trimester, per semester, per jaar of in één keer betaalt.

Hoe jonger u bent, hoe lager de premie. Het kapitaal staat vast tot aan uw overlijden. Dat lijkt een beetje op sparen, maar het is een verzekering. Als komt te overlijden voor alle bijdragen zijn betaald, dan krijgen uw nabestaanden toch het volledige bedrag waarvoor u verzekerd was. Kost uw begrafenis minder dan verwacht, dan krijgen uw nabestaanden dat saldo uitbetaald. Omgekeerd betalen ze bij als de kosten oplopen.

Voor wie is een uitvaartverzekering zinvol?

Voor wie niet genoeg discipline heeft om te sparen voor zijn begrafenis en er zeker van wil zijn dat hij de uitvaart krijgt die hij wil. De verzekering is ook interessant voor wie zijn vermogen heeft uitgedeeld aan erfgenamen, voor wie al zijn middelen naar een langdurig verblijf in het rusthuis ziet vloeien en voor wie in onmin leeft met zijn erfgenamen of wie vreest dat zij onderling onenigheid krijgen.

Zeker bij complexe gezinssituaties is een uitvaartverzekering aan te raden. In een samengesteld gezin organiseert de nieuwe partner vaak de uitvaart, maar ontvangen de kinderen uit een vorige relatie de erfenis. Als u een uitvaartverzekering afsloot, moet uw partner niet bij de kinderen aankloppen om de uitvaart te betalen. Zo vermijdt u pijnlijke discussies en familieruzies.

Is een uitvaartverzekering fiscaal interessant?

Het gewaarborgde bedrag van een uitvaartverzekering is niet fiscaal aftrekbaar, u betaalt evenwel geen voorheffing. Het grote voordeel van een uitvaartverzekering is de gemoedsrust. Als u een uitvaartverzekering voor 7.000 euro afsloot, dan bent u zeker dat het bedrag naar uw uitvaart gaat en niet naar iets anders. Bovendien is dit meer dan een zuiver financiële zaak. De dienstverlening en de bijstand zijn zeker even belangrijk.

Laatste wilsbeschikking zonder uitvaartverzekering?

Ook zonder uitvaartverzekering kunt u uw laatste wensen op voorhand vastleggen. U kunt naar het gemeentehuis stappen en daar uw wensen laten registreren in het bevolkingsregister.

Het gaat daarbij om de grote lijnen van uw uitvaart, zoals bijvoorbeeld de keuze tussen een begrafenis of crematie, of de keuze tussen een religieuze of burgerlijke plechtigheid. U kunt ook aangeven welke begrafenisondernemer uw uitvaart moet verzorgen.

Wat staat er in de kleine lettertjes?

Een indexering van het kapitaal is een must. Door de jaren heen wordt alles duurder, ook een begrafenis. Een jaarlijkse indexering van het uitbetaalde kapitaal vangt dat op, maar dat is niet altijd mogelijk als u een éénmalige premie betaalt. Sommige verzekeraars indexeren de jaarlijkse premies om het kapitaal te indexeren. Bij andere kan de winstdeelname al leiden tot een verhoging van het kapitaal, dan moet u minder bijpassen om de index te volgen.

Een overlijden door een zelfmoord of door geweldpleging is niet altijd meteen verzekerd, een overlijden na euthanasie volgens de wettelijke voorwaarden is dat wel. Contracten kunt u persoonlijk afsluiten of voor het hele gezin. Sommige verzekeraars vragen een medische vragenlijst in te vullen, andere geven een korting voor niet-rokers.