Wat is een verenigingsverzekering?

Een verenigingsverzekering is een alles-in-één verzekering voor de activiteiten van verenigingen of vzw's in de sportieve, culturele of sociale sector. Het is een verzekering volledig op maat, waarbij u zelf al de waarborgen kiest die uw vereniging of vzw nodig heeft, alsook wie u daarbij allemaal wenst te verzekeren.

Wat dekt een verenigingsverzekering?

Met een verenigingsverzekering kiest u voor een aantal waarborgen die beantwoorden aan de noden van uw vereniging of vzw.

Goed om te weten


  • Een verenigingsverzekering burgerlijke aansprakelijkheid verzekert de eventuele schade die ontstaat door fouten van bepaalde personen die actief zijn in uw vereniging, waaronder bestuurders, leden, vrijwilligers, enzoverder.
  • Een verenigingsverzekering wordt afgesloten voor de periode van één jaar en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.
  • De wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers verplicht organisaties om vanaf 01/01/2007 een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten voor de organisatie en haar vrijwilligers.

Veelgestelde vragen

Hieronder geven we een antwoord op enkele veelgestelde vragen. Staat uw vraag of antwoord er niet tussen, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. We helpen u graag verder.

Wat houdt de verzekeringsplicht voor vzw's en vrijwilligers in?

De wet verplicht een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA), tot dekking van de risico's met betrekking tot het vrijwilligerswerk, voor ten minste de organisatie. Als de organisatie (= de vrijwilliger) een fout maakt, die schade veroorzaakt aan derden, zal de verzekering de schade moeten vergoeden.

De wet verplicht bovendien ook dat vrijwilligers verzekerd zijn, zowel tijdens de uitvoering van hun activiteiten, als tijdens de verplaatsingen uitgevoerd in het kader van deze activiteiten.

Welke verenigingen kunnen deze verzekering afsluiten?

Een verenigingsverzekering is niet verplicht. Elke feitelijke vereniging of vzw kan dus vrij beslissen om al dan niet een verzekering af te sluiten. Wel moet opgemerkt worden dat een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor vrijwilligers in de meeste verenigingen verplicht is.

Wie kan er allemaal verzekerd worden?

Dit kan u zelf vrij bepalen: leden, toegetreden leden, bezoekers, vrijwilligers, enzoverder.