Wat is een verzekering gewaarborgd inkomen?

Bent u langdurig werkonbekwaam door een ingrijpende ziekte of ongeval? Met een verzekering gewaarborgd inkomen tegen inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid kan u zichzelf en uw gezin verzekeren van een maandelijks vervangingsinkomen wanneer u niet meer kunt werken.

Deze verzekering, ook wel arbeidsongeschiktheidsverzekering genoemd, is een aanvulling op de ziekte- en invaliditeitsverzekering en beschermt u tegen inkomensverlies als u uw beroepsinkomen verliest door een ziekte of een ongeval. Zodra u arbeidsongeschikt bent, krijgt u maandelijks een vervangingsinkomen bovenop de wettelijke uitkering van het ziekenfonds.

De verzekering gewaarborgd inkomen geeft u in zulke gevallen recht op een rente: om uw inkomensverlies te compenseren stort de verzekeraar dan op geregelde tijdstippen (bijvoorbeeld maandelijks) een bedrag, en dat gedurende een contractueel bepaalde periode (bijvoorbeeld tot aan uw pensioengerechtigde leeftijd). Eerder uitzonderlijk kan de verzekeraar in het contract geen rente voorzien, maar de storting van een kapitaal, een eenmalig bedrag dat in één keer wordt uitbetaald.

Wat dekt een verzekering gewaarborgd inkomen?

Voor werknemers zijn er drie verzekeringen die kunnen tussenkomen bij ongeschiktheid:

Voor zelfstandigen is er geen regime van verplichte arbeidsongevallenverzekeringen zoals die voor werknemers bestaat. Er is voor hen ook geen specifieke verplichte verzekering voor beroepsziekten. Ziektes en ongevallen in het kader van hun werk of privéleven worden gedekt door de sociale zekerheid, maar het niveau van de vergoedingen is beperkt. Om beschermd te zijn tegen inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid kunnen de zelfstandigen een verzekering 'gewaarborgd inkomen' afsluiten.

Ambtenaren genieten dan weer een specifiek statuut. Daarin is ook een regeling voor arbeidsongevallen en beroepsziekten ingeschreven.

Goed om te weten


  • Bent u werknemer, informeer dan bij uw werkgever of uw loonpakket een verzekering gewaarborgd inkomen omvat. Is dat het geval, vraag dan in welke gevallen u daarop kan terugvallen.
  • Bent u zelfstandige? Als u om gezondheidsredenen niet meer kan werken loopt u een risico op inkomensverlies. De verzekering gewaarborgd inkomen kan u recht geven op een aanvullend inkomen zolang uw ziekte of arbeidsongeschiktheid aansleept.
  • Hou steeds rekening met bepaalde wachttijden en met eventuele uitsluitingen.

Veelgestelde vragen

Hieronder geven we een antwoord op enkele veelgestelde vragen. Staat uw vraag of antwoord er niet tussen, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. We helpen u graag verder.

Wie kan een verzekering gewaarborgd inkomen afsluiten?

De verzekering gewaarborgd inkomen richt zich tot iedereen, zowel werknemers, zelfstandigen als ambtenaren. Wie werkt, kan in het kader van een verzekering gewaarborgd inkomen worden gedekt, tot aan de leeftijd die in het verzekeringscontract wordt bepaald.

Wanneer kan ik van een schadevergoeding genieten?

Verzekeraars betalen de rente of het kapitaal wanneer u arbeidsongeschikt bent ten gevolge van een ziekte of ongeval. Die arbeidsongeschiktheid moet door een arts worden vastgesteld.

Hou er rekening mee dat elk contract meestal een wachttijd voorziet, die voorbij moet zijn vóór de rente of het kapitaal wordt uitbetaald. Meestal gaat het om een termijn van zowat 30 dagen vanaf de eerste dag van de ongeschiktheid, door een arts vastgesteld. In sommige gevallen, zoals voor 60-plussers, kan die wachttijd langer zijn. Die termijn staat in uw contract vermeld.

Hoe worden de rente of het kapitaal berekend?

De berekening van de rente of het kapitaal wordt bepaald in het contract. Daarbij kan rekening gehouden worden met uw salaris en uw uitgaven (met andere woorden: uw vaste kosten, afgezien van wat u in uw vrije tijd besteedt), en ook met de vergoeding die eventueel door het ziekenfonds wordt uitbetaald.

Of u nu werknemer bent of zelfstandige, het bedrag dat u zal ontvangen zal vanzelfsprekend ook afhangen van de hoogte van de verzekeringspremie die u wil betalen.