Wat is een verzekering pleziervaartuigen?

Een pleziervaartuigenverzekering, ook bootverzekering of watersportverzekering genoemd, is een verzekering waarmee u de schade die u als booteigenaar toebrengt aan anderen, alsook de schade aan uw eigen boot, kan dekken.

Een verzekering voor een pleziervaartuig is geen luxe maar een noodzaak, ook voor kleine vaartuigen. Onze waarborgen en vergoedingslimieten zijn bijzonder uitgebreid om een optimale dekking te garanderen voor uw pleziervaartuig.

Wat dekt een verzekering pleziervaartuigen?

De verzekering pleziervaartuigen dekt uw aansprakelijkheid voor de stoffelijke en lichamelijke schade toegebracht aan derden als eigenaar van een pleziervaartuig. Gezinsleden, aangestelden en tot de aansprakelijkheid van degenen die het verzekerd vaartuig, met uw medeweten, besturen of gebruiken zijn eveneens gedekt door deze waarborg.

De verzekering pleziervaartuigen dekt de burgerlijke aansprakelijkheid in volgende omstandigheden:

Welke aanvullende waarborgen bestaan er?

Goed om te weten


  • Een jacht, een speedboot, een catamaran, een zeilboot, ... het zijn allemaal pleziervaartuigen. Een wettelijke verplichting om een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten bestaat niet. Een pleziervaartuig dat een vlaggenbrief wil krijgen, moet echter wel een BA-verzekering kunnen voorleggen.
  • Ook al geldt er geen verplichting, een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid is ongetwijfeld aan te raden. Sommige familiale verzekering dekken pleziervaartuigen, maar om echt volledig ingedekt te zijn is een specifieke polis aangewezen.
  • Hoewel de dekking kan verschillen van maatschappij tot maatschappij, wordt meestal lichamelijke en stoffelijke schade aan derden gedekt die veroorzaakt wordt door het pleziervaartuig. Risico's op het water zijn gedekt tijdens het varen, maar ook in rust. Ook op het land geldt de verzekering pleziervaartuigen o.a. tijdens het vervoer of het aan land brengen.

Veelgestelde vragen

Hieronder geven we een antwoord op enkele veelgestelde vragen. Staat uw vraag of antwoord er niet tussen, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. We helpen u graag verder.

Waar is mijn pleziervaartuig verzekerd?

Uw pleziervaartuig is gedekt in de Benelux of Europa, inclusief het Europees Middellands zeegebied ('Groot vierkant').

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij het nemen van de polis bent u verplicht om alle informatie die een invloed kan hebben op de beoordeling van het risico nauwkeurig mee te delen.

  • U bent verplicht om nieuwe informatie die een aanzienlijke en duurzame verzwaring van het risico met zich meebrengt nauwkeurig mee te delen.
  • Bij schade moet u al het mogelijke doen om de omvang van de schade te beperken.
  • Bij schade moet u voorkomen dat er wijzigingen worden aangebracht aan de beschadigde goederen, waardoor de oorzaak of de omvang van de schade niet meer vastgesteld kan worden.
  • Bij schade moet u ons onmiddellijk verwittigen en ons alle documenten en informatie over het schadegeval bezorgen.
  • Bij schade moet u elke aansprakelijkheidserkenning, betaling of belofte van betaling weigeren.