Wat is een arbeidsongevallenverzekering?

Als werkgever bent u in België wettelijk verplicht om een arbeidsongevallenverzekering voor uw werknemers af te sluiten. Deze polis vergoedt de economische gevolgen van uw werknemers als zij het slachtoffer worden van een arbeidsongeval, of van een ongeval op weg van of naar het werk.

De verzekering arbeidsongevallen dekt ook tijdelijke werknemers, artiesten, medewerkers met een leercontract, studenten tijdens een opleidingsstage, enzoverder.

Wanneer komt een arbeidsongevallenverzekering tussen?

De verzekering arbeidsongevallen komt tussen bij zowel arbeidsongevallen op of tijdens het werk, als bij ongevallen op weg van of naar het werk.

Wat dekt een arbeidsongevallenverzekering?

Een arbeidsongevallenverzekering dekt de onkosten, de arbeidsongeschikheid en het overlijden van de werknemer.

Goed om te weten


  • Een verzekering arbeidsongevallen vergoedt werknemers uit de privésector voor de gevolgen van een arbeidsongeval op het werk of op weg van en naar het werk.
  • Werkgevers zijn in België wettelijk verplicht om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten voor hun werknemers die onderworpen zijn aan RSZ, maar ook voor bijvoorbeeld jobstudenten die niet aan RSZ onderworpen zijn.
  • Sinds 1 januari 2020 vallen ook personen die een beroepsopleiding volgen die naar betaald werk leidt en wettelijk gereglementeerd is – bijvoorbeeld een individuele beroepsopleiding in een onderneming (IBO) – onder het toepassingsgebied van de arbeidsongevallenwet.

Veelgestelde vragen

Hieronder geven we een antwoord op enkele veelgestelde vragen. Staat uw vraag of antwoord er niet tussen, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. We helpen u graag verder.

Waar en wanneer bent u verzekerd?

Uw werknemers zijn overal ter wereld verzekerd als op het moment van het ongeval de Belgische arbeidsongevallenwetgeving van toepassing is of blijft volgens de internationale conventies. De aansluiting van uw werknemers bij de arbeidsongevallenverzekering verloopt makkelijk en quasi automatisch. Iedereen die in uw bedrijf een arbeidsovereenkomst heeft, wordt meteen beschermd.

Alle details over uw arbeidsongevallenverzekering vindt u in de wet van 10 april 1971.

Het betreft een contract met een duurtijd van 1 of 3 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór het einde van de overeenkomst zich ertegen verzet volgens de wettelijke modaliteiten. Contracten met een duurtijd van minder dan 1 jaar eindigen op de contractueel voorziene datum, zonder stilzwijgende verlenging.

Bij wie kan u terecht als u niet akkoord gaat met uw verzekeraar arbeidsongevallen?

Bent u niet tevreden over de tussenkomst van de verzekeraar arbeidsongevallen? Gaat u niet akkoord met de schadevergoeding die u na een ongeval krijgt? Ga dan in de eerste plaats naar de personeelsdienst op uw werk om tot een oplossing te komen.

Kan die dienst u niet verder helpen, neem dan contact op met Fedris. Zij behandelen klachten betreffende de vergoedingen door een arbeidsongevallenverzekeraar.

Tenslotte kan u ook advies vragen aan de vakbond of een advocaat en, indien nodig, een procedure instellen voor de Arbeidsrechtbank. Dat is de bevoegde rechtbank voor betwistingen over arbeidsongevallen.