Wat is een brandverzekering gebouw en inhoud?

De brandverzekering gebouw en inhoud biedt bescherming bij onder andere brand, glasbraak, waterschade, stormschade, hagelschade en natuurrampen. Niet enkel uw eigen schade, maar ook schade veroorzaakt aan derden valt hieronder. Daarnaast kan u zich ook verzekeren tegen diefstal en vandalisme.

Een brandverzekering is in de eerste plaats een zaakschadeverzekering. Dat wil zeggen dat ze schade aan uw materiële zaken vergoedt, meer bepaald aan de woning en inboedel. Maar ze dekt in een aantal omstandigheden ook uw burgerlijke aansprakelijkheid ten opzichte van anderen.

Altijd veilig dankzij de 'alles is verzekerd, behalve'-formule

Wij betalen 100% van de schadevergoeding, zelfs als u het beschadigde gebouw of de beschadigde inhoud niet herstelt of vervangt.

Basisdekkingen

Let op, de bovenstaande lijst is niet volledig. Voor de exacte omvang van alle waarborgen en uitsluitingen kan u de infofiche van de brandverzekering gebouw en inhoud raadplegen op de pagina infofiches van onze website.

Kies voor extra bescherming

Goed om te weten


  • Altijd goed en veilig verzekerd dankzij de 'alles is verzekerd, behalve'-formule. Wij betalen 100% van de schadevergoeding, zelfs als u het beschadigde gebouw of de beschadigde inhoud niet herstelt of vervangt.
  • We bieden een ruime keuze aan uitbreidingen met o.a. diefstal en vandalisme, rechtsbijstand, ...
  • Woning heropbouwen na schade? Vergoeding voor de extra kosten door de nieuwe verplichte bouwnormen.

Veelgestelde vragen

Hieronder geven we een antwoord op enkele veelgestelde vragen. Staat uw vraag of antwoord er niet tussen, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. We helpen u graag verder.

Is een brandverzekering voor uw zaak verplicht?

Het is niet verplicht om een brandverzekering voor uw bedrijf te onderschrijven. Bent u huurder of gebruiker van het gebouw, dan verzekert die verzekering uw huurders- of gebruikersaansprakelijkheid. Al bent u niet verplicht een brandverzekering te nemen, is het wel aangeraden om uw onderneming goed te beschermen.

Wat is niet verzekerd?

Hieronder vindt u een overzicht van de voornaamste uitsluitingen.

  • Schade door politie, het leger of oorlog zijn niet vergoed.
  • Veroorzaakt u de schade opzettelijk? Dan betaalt de verzekeringsmaatschappij niet.
  • Schade door milieuvervuiling of asbest zijn uitgesloten. Schade door stookolie blijft verzekerd.
  • Is uw bedrijfsgebouw in opbouw en nog niet volledig dicht? Dan betaalt de verzekeringsmaatschappij niet voor de schade. Schade door brand, ontploffing of kleine herstelling blijft verzekerd.

Let op, de bovenstaande lijst is niet volledig. Voor de exacte omvang van alle waarborgen en uitsluitingen kan u de infofiche van de brandverzekering gebouw en inhoud raadplegen op de pagina infofiches van onze website.