Wat is een groepsverzekering?

Een groepsverzekering is een collectief verzekeringscontract dat de werkgever afsluit ten voordele van (een deel van) zijn werknemers. Met een groepsverzekering spaart de werkgever zodoende voor een aanvullend pensioenkapitaal voor zijn werknemers.

Een groepsverzekering is dus een vorm van pensioensparen, en één van de belangrijkste extralegale voordelen voor werknemers.

Hoe werkt een groepsverzekering?

De werkgever zet voor de werknemer jaarlijks een bedrag opzij, dat bedrag kan een percentage van het loon zijn of een forfaitair bedrag. Die bedragen, of premies, bouwen zich jaar na jaar op tot een pensioenreserve die later zal worden uitgekeerd aan de aangesloten werknemer.

Wat zijn de voordelen van een groepsverzekering?

Een groepsverzekering is erg voordelig, zowel voor werknemers als voor werkgevers.

Voordelen van een groepsverzekering voor werknemers

Voordelen van een groepsverzekering voor wergverers

Goed om te weten


Een groepsverzekering is een vorm van pensioensparen, en één van de belangrijkste extralegale voordelen voor werknemers.

  • Een gegarandeerd rendement
  • De intrestvoet die van kracht is op het moment van de storting blijft gegarandeerd tot de einddatum van uw contract.
  • Gunstig fiscaal kader
  • De overheid stimuleert de opbouw van een aanvullend pensioenkapitaal door een gunstige fiscaliteit, zowel voor werknemers als voor werkgevers.
  • Aanvullende waarborg overlijden mogelijk
  • Uw groepsverzekering zorgt naast de opbouw van een aanvullend pensioenkapitaal ook vaak voor de uitbetaling van een kapitaal aan uw nabestaanden indien u komt te overlijden voor uw pensioenleeftijd.

Veelgestelde vragen

Hieronder geven we een antwoord op enkele veelgestelde vragen. Staat uw vraag of antwoord er niet tussen, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. We helpen u graag verder.

Hoe kan ik een groepsverzekering nemen?

Een groepsverzekering kan enkel uw werkgever als extralegaal voordeel in uw verloningspakket opnemen. In sommige sectoren is een groepsverzekering verplicht, maar in de meeste gevallen kiest de werkgever er zelf voor om een groepsverzekering af te sluiten.

Waarom is een groepsverzekering interessant voor mij?

Een groepsverzekering is zowel voor de werknemer als voor de werkgever voordeliger dan een loonsverhoging. Terwijl er van een loonsverhoging slechts ongeveer 30% netto overblijft, is dat voor een storting in een groepsverzekering 73 tot 74%.

De premies van een groepsverzekering worden niet als voordelen in natura beschouwd. De uitkering op het moment van pensionering of bij overlijden worden onderworpen aan een gematigd belastingtarief in de personenbelasting (20%, 18%, 16,50% of 10% afhankelijk van het moment van pensionering).

Kan ik als zelfstandige ook een groepsverzekering nemen?

Ook als zelfstandige kan u een groepsverzekering opstarten. We spreken dan van een VAPZ of Vrij aanvullend pensioen zelfstandigen. Werkt u als zelfstandige vanuit een vennootschap, dan kan u een IPT of individuele pensioentoezegging opstarten.

Hoe en wanneer ontvang ik het kapitaal van mijn groepsverzekering?

De manier waarop uw groepsverzekeringcontract kan worden vereffend, wordt gepreciseerd in het reglement van uw groepsverzekering. Er zijn twee mogelijkheden:

  • Ofwel kiest u voor de uitbetaling van een pensioenkapitaal bij pensionering.
  • Ofwel ontvangt u een periodieke pensioenbetaling (rente) vanaf het ogenblik dat u met pensioen bent.
Wat met mijn groepsverzekering als ik ontslagen wordt of van werkgever verander?

Wanneer u ontslag neemt, ontslagen wordt of van werkgever zou veranderen zijn er twee mogelijkheden:

  • U kan het opgebouwde kapitaal bij uw huidige verzekeraar laten staan. Er gebeuren dan geen nieuwe stortingen in de groepsverzekering, maar u blijft wel rente ontvangen op het reeds gestorte kapitaal.
  • U kan het opgebouwde kapitaal ook laten overzetten naar de nieuwe groepsverzekering als uw nieuwe werkgever u een groepsverzekering heeft aangeboden.