Wat is een hospitalisatieverzekering?

Bent u in blijde verwachting? Kreeg u een ongeval met de motor? Moet u een chirurgische ingreep ondergaan? Jaarlijks verblijven veel Belgen in het ziekenhuis. Zelfs voor een korte periode kunnen de kosten daarvoor hoog oplopen.

Gelukkig wordt een deel van uw kosten terugbetaald door het ziekenfonds of door de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. Maar die dekking is niet volledig. De te betalen supplementen kunnen hoog oplopen als u bijvoorbeeld in een éénpersoonskamer ligt.

Wilt u zich die financiële kopzorgen besparen, dan hebt u een aanvullende hospitalisatieverzekering nodig. Bij een ziekenhuisopname vergoedt uw hospitalisatieverzekering dan de kosten die niet worden terugbetaald door het ziekenfonds.

Wat dekt een hospitalisatieverzekering?

De hospitalisatieverzekering vormt een aanvulling op de verplichte verzekering gezondheidszorg. De kosten die u moet betalen, worden dus pas na tussenkomst van uw ziekenfonds terugbetaald. Naargelang de contractuele voorwaarden en modaliteiten, kan een hospitalisatieverzekering u vergoeden voor:

Terugbetaling

Het bedrag dat u terugbetaald krijgt is contractueel vastgelegd, lees uw contract daarom altijd héél aandachtig.

Bijvoorbeeld, uw verzekeringscontract dekt een tweepersoonskamer. Wanneer u in het ziekenhuis aankomt, kiest u voor een éénpersoonskamer. De supplementen die het ziekenhuis voor een éénpersoonskamer aanrekent, worden dan niet door uw hospitalisatieverzekering terugbetaald.

Franchise

In een hospitalisatieverzekering wordt vaak een franchise opgenomen. Mogelijk kan u met uw verzekeraar een contract zonder franchise onderhandelen. Uw verzekeringspremie zal dan wel hoger liggen.

Vrije keuze ziekenhuis

Ook wie een hospitalisatieverzekering afsloot, kan vrij kiezen in welk ziekenhuis hij of zij wil behandeld worden. Sommige ziekenhuizen en verzekeraars sluiten wel onderlinge akkoorden af, waardoor de verzekerden kunnen genieten van een derdebetalersysteem. In dat geval ontvangt u geen eindfactuur, aangezien de verzekeraar zijn deel rechtstreeks aan het ziekenhuis betaalt en u enkel voor de franchise opdraait.

Let op, heeft het door u gekozen ziekenhuis geen akkoord met uw verzekeraar, dan moet u eerst de volledige factuur aan het ziekenhuis betalen vóór u een aanvraag tot terugbetaling bij uw verzekeraar kan indienen.

Wat moet ik doen bij een ziekenhuisopname?

Wordt u in het ziekenhuis opgenomen? Hieronder overlopen we de belangrijkste zaken waar u rekening mee moet houden vóór, tijdens en na uw opname.

Vóór uw opname

Tijdens uw opname

Na uw opname

Goed om te weten


 • Ga na onder welke voorwaarden u gedekt bent. Sommige verzekeraars vergoeden u pas nadat u een nacht in het ziekenhuis hebt doorbracht. Anderen komen ook tussen voor dagkliniek (als uw ziekenhuisbezoek zich beperkt tot één dag).
 • Weeg een lagere premie altijd af tegen het bedrag van de franchisevrijstelling waarvoor u opdraait.
 • U kan een aanvullende verzekering nemen op een beroepsgebonden hospitalisatieverzekering, zo klikt u uw instapleeftijd vast en vermijdt u grote premiesprongen wanneer u de beroepsgebonden verzekering individueel voortzet. U kan zo ook genieten van aanvullende voordelen bovenop de verzekering via de werkgever.

Veelgestelde vragen

Hieronder geven we een antwoord op enkele veelgestelde vragen. Staat uw vraag of antwoord er niet tussen, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. We helpen u graag verder.

Wie is gedekt in een hospitalisatieverzekering?

De hospitalisatieverzekering verzekert diegene die het contract afsloot. Als u uw contract wenst uit te breiden naar andere gezinsleden, dan kan dat meestal mits een bijkomende premie voor de volgende gezinsleden:

 • De partner waarmee u samenwoont, zelfs al hebt u geen samenlevingscontract of bent u niet getrouwd.
 • De kinderen die u ten laste hebt, zelfs al wonen die niet op uw adres omwille van co-ouderschap of in het geval van kotstudenten.
 • De kinderen van uw partner.
Hoe kan ik een hospitalisatieverzekering afsluiten?

Een hospitalisatieverzekering wordt vaak op individuele wijze afgesloten, maar soms heeft de werkgever zijn werknemers verzekerd via een collectieve verzekering.

 • Een individuele hospitalisatieverzekering
 • Een individuele hospitalisatieverzekering wordt rechtstreeks afgesloten door een natuurlijke persoon, dus niet via de werkgever.
 • Als u een hospitalisatieverzekering wil afsluiten bij een verzekeraar moet u een aantal vragen over uw gezondheidstoestand beantwoorden. Meestal in de vorm van een medische vragenlijst. In uw verzekeringscontract kan een wachttijd van bijvoorbeeld 3 maanden opgenomen zijn. In dat geval bent u pas gedekt vanaf het begin van de vierde maand na de ondertekening van het contract.
 • Een collectieve hospitalisatieverzekering
 • Het gaat om een verzekering die een werkgever afsluit voor zijn werknemers en eventueel hun gezinsleden. Het contract is dus aan een beroepsactiviteit gebonden.
 • De werkgever betaalt de verzekeringspremie en vraagt eventueel een bijdrage aan de werknemer. U hoeft daarvoor niets speciaal te doen, u bent sowieso gedekt door de hospitalisatieverzekering die uw werkgever afsloot.
 • Wanneer u weggaat bij uw werkgever, dan hebt u het recht om de verzekeraar van uw werkgever te vragen om u blijvend individueel te verzekeren. U hoeft daarvoor geen medische tests te ondergaan of een medische vragenlijst in te vullen. U moet wel minstens twee jaar bij de verzekering van uw werkgever aangesloten zijn. Uw werkgever moet u van dat recht op de hoogte brengen binnen de 30 dagen na de beëindiging van uw arbeidscontract. Beslist u het contract op individuele basis te verlengen, dan vertelt de verzekeraar u welke premie u moet betalen. Die premie houdt rekening met uw leeftijd.
 • Goed om weten: bent u na een scheiding niet meer gedekt door de collectieve hospitalisatieverzekering van uw ex-echtgeno(o)t(e) of partner? Ook dat contract kan u individueel laten doorlopen.