Wat is een verzekering BA management?

Een verzekering BA management dekt de financiële gevolgen van de aansprakelijkheid van bestuurders en/of zaakvoerders van een onderneming, kmo of vzw voor fouten die ze maken tijdens de uitoefening van hun mandaat. De verzekering voorziet bovendien ook een ruime tussenkomst in de verdedigingskosten.

Deze verzekering richt zich tot vennootschappen en vzw's die het privévermogen van hun bestuurders en bedrijfsleiders willen beschermen.

Wat dekt een verzekering BA management?

Een verzekering BA management dekt:

Uw burgerrechtelijke aansprakelijkheid

U bent beschermd wanneer u fouten maakt als bestuurder-bedrijfsleider. Dat kan gaan om:

Uw verdedigingskosten

Bij een administratieve, burgerrechtelijke of strafrechtelijke procedure neemt de verzekering BA management de gerechtskosten en de erelonen van experts en advocaten ten laste.

Uw reputatieherstel

Wij vergoeden de erelonen, kosten en uitgaven van een externe communicatiedeskundige om uw reputatieschade te beperken.

Uw bestuursactiviteiten bij verwante filialen en verwante verenigingen

Wij komen ook tussen in de financiële gevolgen van de vorderingen tot schadevergoedingen wegens fouten die u begaat in de uitoefening van uw functie als bestuurder van een filiaal of verwante vereniging.

De tewerkstellingsfouten die u maakt

Wij verzekeren de financiële gevolgen (inclusief morele schade) en de verdedigingskosten die het gevolg zijn van vorderingen tot schadevergoeding op het gebied van tewerkstelling.

Goed om te weten


 • Alle soorten claims zijn verzekerd, van een eenvoudige schadevordering tot een administratieve, burgerrechtelijke of strafrechtelijke procedure.
 • Dankzij de verzekering BA management hoeft een fout of nalatigheid als bestuurder niet het einde van de onderneming te betekenen.
 • Ook als uw privévermogen in het vizier komt om eventueel de schade te vergoeden, is het beschermd.

Veelgestelde vragen

Hieronder geven we een antwoord op enkele veelgestelde vragen. Staat uw vraag of antwoord er niet tussen, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. We helpen u graag verder.

Wanneer en waar ben ik verzekerd?

De verzekering BA management is een 'claims made'-verzekering. Het tijdstip waarop de schadevordering ingediend wordt, is cruciaal. U bent verzekerd voor:

 • Schadevorderingen die tijdens de looptijd van het verzekeringscontract ingediend worden, zelfs al gaat het over fouten die u vóór de start van het contract gemaakt hebt. (anterioriteit). Als u wist van die fouten en ze bewust verborgen hield, dan valt de verzekeringsdekking uiteraard weg.
 • Schadevorderingen die ingediend worden tot 5 jaar na het einde van uw verzekeringscontract en die gaan over fouten die u tijdens de looptijd van het contract gemaakt hebt indien het risico niet verzekerd is door een nieuwe verzekeraar (posterioriteit). Dat betekent dat u 5 jaar extra beschermd bent, ook als u ondertussen van werk verandert en geen bestuurder meer bent.

U bent beschermd bij schadevorderingen van overal ter wereld. Alleen vorderingen die ingesteld worden in of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de Verenigde Staten en Canada zijn uitgesloten.

Wat zijn de belangrijkste uitsluitingen?

Uw bescherming is transparant. Ze geldt niet voor schade die voortvloeit uit enkele logische en duidelijk omschreven situaties:

 • Geldboetes inclusief punitive of exemplary damages.
 • Lichamelijke en materiële schade en de niet-materiële schade die er het gevolg van is.
 • Feiten die verzekerbaar zijn in een contract burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid.
 • Daden of feiten die u, uw filialen of verwante verenigingen en/of de verzekerden kenden bij het afsluiten van het contract.
 • Vorderingen tot schadevergoeding gebaseerd op het feit dat u een persoonlijk voordeel heeft genoten waarop u wettelijk geen recht had.
 • Opzettelijke fouten die u begaat of die met uw medeweten worden gepleegd met inbegrip van fouten met een bedrieglijk of frauduleus karakter evenals de opzettelijke schendingen van wettelijke of reglementaire bepalingen.

Let op, de bovenstaande lijst is niet volledig. Voor de exacte omvang van alle waarborgen en uitsluitingen kan u de infofiche van de verzekering BA management raadplegen op de pagina infofiches van onze website.

Wat moet ik doen in het geval van schade?

Contacteer ons zo snel als mogelijk, wij kunnen u het best helpen. Doe dit uiterlijk binnen de 8 dagen na een schadegeval of ontvangst van een schadeklacht.

Om de procedure correct en snel te laten verlopen, dient u ons zoveel mogelijk details en relevante informate te bezorgen, zoals:

 • De gegevens van de eiser(s).
 • De gegevens van de betrokken verzekerde(n).
 • Een beschrijving van de schadevordering en van de aanleiding ertoe.
 • De aard, en bij benadering het bedrag van de gevorderde schadevergoeding.
 • De aard van de fout die de eiser inroept, eventueel ook van de fouten van anderen.
 • De wijze waarop u voor het eerst weet kreeg van de daden of feiten die leidden tot de schadevordering, of van de daden en feiten die de eiser u verwijt.

Let op, het is belangrijk dat u zelf nooit enige aansprakelijkheid erkent. Keer zelf ook geen vergoedingen uit en beloof of regel niets zonder een voorafgaand akkoord van de verzekeringsmaatschappij.