Wat is een verzekering gewaarborgd inkomen?

Wanneer u als zelfstandige ziek wordt of een ongeval krijgt en niet kunt werken, dan heeft dat onmiddellijk gevolgen voor uw inkomen. De eerste maand van uw arbeidsongeschiktheid kunt u niet terugvallen op het RIZIV. En de uitkering die u in de maanden daarna krijgt, volstaat niet om uw maandelijkse kosten te betalen, laat staan uw levensstandaard te behouden.

Met een verzekering gewaarborgd inkomen verzekert u zich van een maandelijkse rente. Zo hoeft u uw spaarcenten niet aan te spreken. U kunt deze oplossing bijvoorbeeld ook gebruiken om uw lening te blijven aflossen.

U kiest zelf de kenmerken van de maandelijkse rente, hoeveel ze bedraagt en vanaf wanneer u haar krijgt. De rente mag maximaal 80% bedragen van uw belastbaar beroepsinkomen, verminderd met alle bestaande rentes die voor u verzekerd zijn. Onder bepaalde voorwaarden kunt u de premies aftrekken als beroepskosten.

Een ziekte of ongeval heeft niet alleen een impact op uw eigen inkomsten, maar ook op de omzet van uw bedrijf. U kunt daarom via de verzekering gewaarborgd inkomen ook die omzet verzekeren en zo de continuïteit van uw onderneming garanderen. Dit is mogelijk voor bepaalde vennootschappen waarvan de bedrijfsleider minstens 95% van de omzet genereert.

Wat dekt een verzekering gewaarborgd inkomen?

De verzekering gewaarborgd inkomen dekt het inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid (economisch verlies) en optioneel kan er een vergoeding voor verminderde lichamelijke geschiktheid (fysiologisch verlies) bekomen worden. U heeft de keuze tussen ziekte en ziekte en alle ongevallen.

Voor zelfstandigen bedraagt het maximale verzekerde bedrag 80% van het jaarlijks netto belastbaar beroepsinkomen.

Het verzekerde maandbedrag kan van het volgende type zijn:

Goed om te weten


  • U krijgt maandelijks een gewaarborgd inkomen als u arbeidsongeschikt bent door een ziekte of ongeval.
  • U stemt het gewaarborgd inkomen af op uw behoeften en kiest bijvoorbeeld vanaf wanneer u een vergoeding verkrijgt, of ze stijgt met de tijd, ...
  • De premies zijn aftrekbaar als beroepskosten. Het tarief is afhankelijk van uw beroep.

Veelgestelde vragen

Hieronder geven we een antwoord op enkele veelgestelde vragen. Staat uw vraag of antwoord er niet tussen, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. We helpen u graag verder.

In welke gevallen is er geen tussenkomst?

Er is geen tussenkomst in geval van:

  • Arbeidsongeschiktheidsgraad van minder dan 25%.
  • Fysiologische arbeidsongeschiktheid zonder economische ongeschiktheid.
  • Plastische chirurgie, alcoholisme, zelfmoordpoging, vooraf bestaande aandoeningen.
Zijn er beperkingen in dekking?

Er zijn beperkingen in dekking in geval van:

  • Vooraf gekende aandoeningen die aanleiding geven tot economische arbeidsongeschiktheid worden ofwel uitgesloten, ofwel verzekerd op voorwaarde van een medisch akkoord en de betaling van een bijkomende premie.
  • Arbeidsongeschiktheid tussen de graad van 25% tot en met 66% wordt proportioneel verzekerd.
  • Tijdens de eigenrisicotermijn draagt u zelf het risico. U kunt kiezen voor een periode van 1, 2, 3, 6 of 12 maanden.
  • U bent verzekerd tot uw wettelijke pensioenleeftijd.