Wat is een verzekering tienjarige aansprakelijkheid?

Een verzekering tienjarige aansprakelijkheid richt zich tot de meeste aannemers en dienstverleners in de bouwsector. De tienjarige aansprakelijkheid heeft betrekking op de stabiliteit van de ruwbouw, alsook op de waterdichtheid die de stabiliteit van de ruwbouw van een woning in België in gevaar kan brengen.

Als aannemer in de bouwsector bent u wettelijk verplicht om een verzekeringsattest te bezorgen aan de architect en aan de bouwheer. Deze verplichting geldt voor alle werven waarvan de definitieve bouwvergunning werd afgeleverd in België vanaf 1 juli 2018.

Wat dekt een verzekering tienjarige aansprakelijkheid?

De verzekering dekt de tienjarige aansprakelijkheid van de actoren in de bouw, beperkt tot de gebreken in de soliditeit, stabiliteit en waterdichtheid van een gesloten ruwbouw, wanneer die de soliditeit of de stabiliteit van de woning in gevaar brengen.

De tienjarige aansprakelijkheid loopt gedurende een periode van tien jaar na de aanvaarding van de werken. De aanvaarding is het moment waarop u bevestigt dat de werken correct werden uitgevoerd.

Voor welke bouwplaatsen is deze verzekering verplicht?

Een verzekering tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid is verplicht voor werven:

Let op, de verzekering moet de wederopbouwwaarde van het gebouw waarborgen tot 500.000 euro. Als u ervoor koos om het gebouw te verzekeren voor een bedrag hoger dan 500.000 euro, bent u uiteraard gedekt voor dit gekozen bedrag. Schade van minder dan 2.500 euro is altijd uitgesloten.

Goed om te weten


 • Sinds 1 juli 2018 zijn dienstverleners uit de bouwsector verplicht om hun tienjarige aansprakelijkheid te verzekeren voor bouw- en renovatiewerken.
 • U kiest zelf of u één individuele werf of meerdere werven per jaar laat verzekeren, afhankelijk van uw behoeften.
 • Verzeker alleen uw eigen activiteit of alle activiteiten van de andere dienstverleners die aanwezig zijn op de werf.
 • Uw wettelijk verplicht verzekeringsattest is meteen online beschikbaar voor werven gedekt door een jaarpolis.

Veelgestelde vragen

Hieronder geven we een antwoord op enkele veelgestelde vragen. Staat uw vraag of antwoord er niet tussen, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. We helpen u graag verder.

Waar en wanneer ben ik verzekerd?

De verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid is van toepassing op nieuwbouw en renovatiewerken aan woningen in België.

U bent verzekerd voor een periode van tien jaar na aanvaarding van de werken die u hebt aangegeven bij de verzekeringsmaatschappij en waarvoor we een attest hebben afgeleverd. U moet beschikken over het verplichte verzekeringsattest voor de desbetreffende werf.

Wat is de looptijd van mijn contract?

De waarborg tienjarige aansprakelijkheid in een contract BA Ondernemingen geldt voor één jaar met stilzwijgende verlenging voor dezelfde periode, tenzij één van de partijen zich hier minstens drie maanden vóór het einde van het contract tegen verzet.

Het contract alle bouwplaatsrisico's geldt vanaf de eerste dag tot de oplevering van de werken. De waarborg tienjarige aansprakelijkheid in een contract alle bouwplaatsrisico's blijft gelden gedurende 10 jaar na de opleveringsdatum van de werf.

Wat zijn de belangrijkste uitsluitingen?

Hieronder vindt u een overzicht van de voornaamste uitsluitingen.

 • Lichamelijke schade.
 • Schade van esthetische aard.
 • Extra kosten voortvloeiend uit de wijzigingen en/of verbeteringen aan de woning na een schadegeval.
 • Zichtbare schade of schade die door de verzekerde is gekend op het moment van de voorlopige oplevering of die rechtstreeks volgt uit fouten, gebreken of wanprestaties door hem gekend op het moment van de voormelde oplevering.

Let op, de bovenstaande lijst is niet volledig. Voor de exacte omvang van alle waarborgen en uitsluitingen kan u de infofiche van de verzekering tienjarige aansprakelijkheid raadplegen op de pagina infofiches van onze website.

Wat moet ik doen in het geval van schade?

Contacteer ons zo snel als mogelijk, wij kunnen u het best helpen. Doe dit uiterlijk binnen de 8 dagen na een schadegeval of ontvangst van een schadeklacht.

Om de procedure correct en snel te laten verlopen, dient u ons zoveel mogelijk details en relevante informate te bezorgen, zoals:

 • De gegevens van de eiser(s).
 • De gegevens van de betrokken verzekerde(n).
 • Een beschrijving van de schadevordering en van de aanleiding ertoe.
 • De aard, en bij benadering het bedrag van de gevorderde schadevergoeding.
 • De aard van de fout die de eiser inroept, eventueel ook van de fouten van anderen.
 • De wijze waarop u voor het eerst weet kreeg van de daden of feiten die leidden tot de schadevordering, of van de daden en feiten die de eiser u verwijt.
 • Het verzekeringsattest van de werf. Een schadegeval wordt niet in aanmerking genomen als het gebouw in kwestie niet overeenstemt met de werf waarvoor een verzekeringsattest werd uitgereikt.

Let op, het is belangrijk dat u zelf nooit enige aansprakelijkheid erkent. Keer zelf ook geen vergoedingen uit en beloof of regel niets zonder een voorafgaand akkoord van de verzekeringsmaatschappij.