Autoverzekering voor ondernemers


Verzeker uzelf en uw auto tegen alle risico’s

Wat is een autoverzekering?

Elk motorrijtuig dat zich op de openbare weg bevindt moet geldig verzekerd zijn. De BA-autoverzekering (juridische term: 'Burgerlijke Aansprakelijkheid Gemotoriseerde Voertuigen') is verplicht voor alle auto-eigenaars in Europa zodra het voertuig op de openbare weg rijdt en verzekert de aansprakelijkheid van de bestuurder.

Als u een ongeval veroorzaakt, vergoedt de BA-autoverzekering n.l. de materiële- en lichamelijke schade van de slachtoffers. Uw eigen verwondingen en de materiële schade aan uw auto worden echter niet vergoed door de BA-autoverzekering. Daarom wordt een BA-autoverzekering meestal aangevuld met andere verzekeringen.


Onze tip: De BA-autoverzekering is verplicht en vergoedt schade aan derden. Om uw eigen verwondigen en schade te verzekeren dient u een aantal aanvullende verzekeringen te onderschrijven.

Welke aanvullende (auto)verzekeringen bestaan er?

De verplichte BA-autoverzekering vergoedt schade aan derden, maar hoe verzekerd u uw eigen schade? Uw BA-auto kan indien gewenst worden uitgebreid met een aantal aanvullende verzekeringen:

  • Uw eigen lichamelijke letsels vallen voor een deel ten laste van het ziekenfonds, of eventueel van een arbeids(weg)ongevallenverzekering. Individuele ongevallenpolissen, zoals de bestuurderspolis, kunnen u vergoeden in dergelijke gevallen.
  • Materiële schade aan uw voertuig kan u laten verzekeren via een omniumverzekering die geldt bij aanrijding (ook nuttig bij vluchtmisdrijf van de tegenpartij, bijvoorbeeld), diefstal, brand, glasbreuk, stormschade, enz. Maar er zijn ook minder ruime polissen, de zogeheten 'mini omnium' of 'kleine omnium', tegen lagere tarieven.
  • De rechtsbijstandverzekering helpt u om uw rechten te kennen en indien nodig te verdedigen en draagt uw advocaten- en expertisekosten, zowel in binnen- als buitenland.
  • Een bijstandsverzekering zorgt ervoor dat u niet moet overnachten in uw defecte auto. Pechverhelping, slepen en repatriëren: het wordt allemaal voor u geregeld.

Op zoek naar verzekeringen voor particulieren?