BA Uitbating


Eerst verzekeringen ... dan feest

Waarom een verzekering BA uitbating?

Het jaarlijks personeelsfeest van een bedrijf is een veel verspreid gebruik in onze Vlaamse KMO's. Al is het leuk en ontspannend voor de aanwezige collega's, toch vraagt het feest bouwen heel wat werk en voorbereiding en de organisator is meestal pas echt gelukkig als het gedaan is, als iedereen tevreden was en er niks fout is gelopen.

Maar hoe goed voorbereid een feest ook is, soms kan het een beetje verkeerd lopen en zit Murphy in de zaal. Een kleine oorzaak kan grote gevolgen hebben. Denken we maar terug aan de brand in het Switel-Hotel in Antwerpen, waar een feest ooit een drama werd.


Hoe dit voorkomen?

Als u een evenement, een feest, een activiteit inricht of organiseert dat niet uw basisactiviteit is, dan is het logisch dat u uw verzekeringsmakelaar even vooraf contacteert. Door enkele eenvoudige aanpassingen aan de bestaande polissen met weinig of geen te betalen premie kunnen de meeste risico's verzekerd worden. Gaat het om een groot evenement voor klanten of een kleine reis of een meerdaags gebeuren of een activiteit zoals teambuilding met sportactiviteiten, dan zal er meer op maat van het gebeuren worden verzekerd.

Onze tip: Belangrijk is dat u tijdig zoveel mogelijk gegevens doorgeeft!

Op zoek naar verzekeringen voor particulieren?