Wat is een Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen?

Zelfstandigen zonder vennootschap kunnen sinds medio 2018 een Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ) afsluiten om een aanvullend pensioen op te bouwen.

Zelfstandigen doen er goed aan om zelf te sparen voor een aanvullend pensioen. Het gemiddeld wettelijk pensioen van een zelfstandige ligt immers een stuk lager dan dat van een werknemer. Ook zelfstandigen in bijberoep en meewerkende echtgenoten kunnen onder bepaalde voorwaarden een verzekering POZ afsluiten.

Net zoals bij een Individuele pensioentoezegging, of IPT, is het bij een Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen mogelijk om een backservice te doen. Dat is een inhaalstorting voor fiscaal niet benutte ruimte uit het verleden. Het wordt mogelijk om vanaf de datum van onderschrijving van de POZ tot 10 jaar terug te gaan. Wordt wel maximaal teruggerekend tot 1 januari 2018, zodat tijdens de eerstkomende jaren de ruimte voor de backservice beperkt zal zijn.

Welke mogelijkheden biedt een Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen?

Goed om te weten


Voor u, als zelfstandige zonder vennootschap:

  • U geniet een belastingvermindering van 30% op uw stortingen, in de mate dat de 80% regel wordt gerespecteerd.
  • Het eindkapitaal wordt tegen een voordelig tarief belast (10%).
  • Aan uw POZ kunt u een verzekering voor arbeidsongeschiktheid en overlijden toevoegen om uw zaak en de financiële toekomst van uw gezin veilig te stellen.

Veelgestelde vragen

Hieronder geven we een antwoord op enkele veelgestelde vragen. Staat uw vraag of antwoord er niet tussen, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. We helpen u graag verder.

Wat is de potentiële opbrengst?

Het gaat om een belegging met een gewaarborgde rentevoet + een eventuele winstdeling.

Voor elke storting die u doet, is de op dat ogenblik toepasselijke rentevoet gewaarborgd tot de einddatum van het contract. Voor toekomstige stortingen wordt de rentevoet toegepast die op dat moment van kracht is. U geniet eventueel ook een jaarlijkse winstdeling.

Wat is het verschil met een VAPZ?

Als zelfstandig ondernemer doet u misschien al langer dan vandaag aan aanvullend pensioensparen met een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Die oplossing heeft echter zijn grenzen omdat de bijdragen niet hoger mogen zijn dan een bepaalde drempel van het netto belastbare inkomen.

Dankzij de komst van de Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen kunt u extra sparen voor een aanvullend pensioen. Uw collega’s in een vennootschap kunnen dat al langer door een Individuele Pensioentoezegging (IPT) af te sluiten. Dankzij de POZ genieten ook de zelfstandigen zonder een vennootschap van dit voordeel.

Tip: eerst uw VAPZ fiscaal optimaliseren. Het voordeel van een storting in een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen kan makkelijk dubbel zo groot zijn als in een Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen. Haal dus eerst het maximale fiscale voordeel uit uw VAPZ en vul nadien aan met het fiscale voordeel van de POZ.