Wat is een verzekering BA objectieve brand en ontploffing?

De verzekering BA objectieve brand en ontploffing is een wettelijk verplichte verzekering die de objectieve burgerrechtelijke aansprakelijkheid verzekert van uitbaters van publiek toegankelijke ruimtes waaronder bijvoorbeeld restaurants, hotels, bioscopen, sportzalen, scholen, ... in geval van een brand of ontploffing.

Wat dekt een verzekering BA objectieve brand en ontploffing?

Deze verzekering beschermt derden die in uw zaak schade zouden lijden om wille van een brand of een ontploffing. Objectieve aansprakelijkheid betekent dat u verplicht bent de slachtoffers te vergoeden, zelfs als u geen fout gemaakt hebt of als u slechts gedeeltelijk verantwoordelijk bent. Zodra er een link is tussen hun schade en de brand of ontploffing kunnen slachtoffers erop rekenen dat hun lichamelijke en materiƫle schade vergoed zal worden.

Indien een schadegeval tot een gerechtelijke procedure zou lijden, is een verzekering rechtsbijstand uitbating een waardevolle aanvulling met tussenkomst in de verdedigingskosten.

Goed om te weten


  • Een verzekering BA objectieve brand en ontploffing is een wettelijk verplichte verzekering voor uitbaters van restaurants, hotels, bioscopen, sportzalen, enzoverder.
  • Deze verzekering biedt bescherming aan uw clienteel en aan derden die in uw zaak schade zouden lijden om wille van een brand of een ontploffing.
  • Indien een schadegeval tot een gerechtelijke procedure zou lijden, is de optionele waarborg rechtsbijstand uitbating een waardevolle aanvulling.

Veelgestelde vragen

Hieronder geven we een antwoord op enkele veelgestelde vragen. Staat uw vraag of antwoord er niet tussen, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. We helpen u graag verder.

Wie is er verzekerd?

Niet alleen derden in uw zaak zijn beschermd, maar ook personen die zich in de onmiddellijke nabijheid van uw zaak bevinden zijn beschermd. Denk daarbij bijvoorbeeld aan buren, voetgangers, fietsers, leveranciers, ... Slachtoffers kunnen gerust zijn dat hun schade volledig zal worden vergoed.

Vanaf wanneer ben ik verzekerd?

Uw aansprakelijkheid is verzekerd zodra uw verzekeringscontract in werking treedt. Van het poliscertificaat dat u krijgt, moet u een kopie aan de gemeente bezorgen om uw exploitatievergunning te ontvangen.

Wat moet ik doen in het geval van schade?

Contacteer ons zo snel als mogelijk, wij kunnen u het best helpen. Doe dit uiterlijk binnen de 8 dagen na een schadegeval of ontvangst van een schadeklacht.

Om de procedure correct en snel te laten verlopen, dient u ons zoveel mogelijk details en relevante informate te bezorgen, zoals:

  • De gegevens van de eiser(s).
  • De gegevens van de betrokken verzekerde(n).
  • Een beschrijving van de schadevordering en van de aanleiding ertoe.
  • De aard, en bij benadering het bedrag van de gevorderde schadevergoeding.
  • De aard van de fout die de eiser inroept, eventueel ook van de fouten van anderen.
  • De wijze waarop u voor het eerst weet kreeg van de daden of feiten die leidden tot de schadevordering, of van de daden en feiten die de eiser u verwijt.

Let op, het is belangrijk dat u zelf nooit enige aansprakelijkheid erkent. Keer zelf ook geen vergoedingen uit en beloof of regel niets zonder een voorafgaand akkoord van de verzekeringsmaatschappij.