Wat is een woonkrediet?

Wil u een huis kopen, bouwen, verbouwen of een stuk grond kopen, dan kan u dit realiseren met een woonkrediet aangepast aan uw behoeften en mogelijkheden. Alvorens u in een avontuur te storten, raden wij u echter aan om uw onroerend project eerst goed voor te bereiden.

Ons kantoor is gespecialiseerd in kredieten op maat. Samen met u zoeken we uit welke kredietformule het beste bij u past. We luisteren naar uw ideeën en loodsen u door de kredietmogelijkheden die mee vorm kunnen geven aan uw eigen droomwoonst.

Hoe werkt een woonkrediet?

In de praktijk leent een kredietinstelling u een bepaalde som geld voor de realisatie van uw project, of u nu koopt, bouwt of verbouwt. U betaalt dit bedrag op afgesproken tijdstippen en tegen een vaste of veranderlijke interest terug. Een woonkrediet kan in principe via twee technieken:

Heel veel woonkredieten worden tegenwoordig verstrekt in de vorm van een kredietopening. Dit is een goede oplossing voor wie in fasen wil bouwen of verbouwen.

Goed om te weten


 • Wilt u een woning kopen of bouwen, dan moet u niet enkel de aankoopprijs van uw woning betalen, maar ook aanschaf-, akte- en dossierkosten.
 • U doet er dus goed aan om samen met een specialist in hypothecaire kredieten uw verwachtingen en uw financiële situatie te bespreken.
 • Bij het afsluiten van een hypothecair krediet zijn er nog een aantal verzekeringen waar u best rekening mee kan houden:
  • Een brandverzekering, of woonverzekering beschermt uw huis of appartement tegen brand, waterschade, diefstal, storm, ... De voorwaarden van een woonverzekering verschillen van maatschappij tot maatschappij.
  • Een schuldsaldoverzekering beschermt u bij het overlijden van uw partner. Deze verzekering garandeert de gedeeltelijke of volledige terugbetaling – afhankelijk van de gekozen dekkingsgraad – van het resterende kapitaal als uw partner zou komen te overlijden alvorens uw lening is afbetaald. Een schuldsaldoverzekering is niet verplicht maar wel erg aanbevolen.

Let op, geld lenen kost ook geld.

Veelgestelde vragen

Hieronder geven we een antwoord op enkele veelgestelde vragen. Staat uw vraag of antwoord er niet tussen, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. We helpen u graag verder.

Wat is een hypothecair krediet?

Een hypothecair krediet is een krediet voor het financieren van onroerende goederen zoals bijvoorbeeld een woning, een stuk grond, een appartement, verbouwingswerken, ...

Een hypotheek wordt in de meeste gevallen gevestigd op het onroerend goed waarvoor u het krediet aangaat. Hebt u nog een ander onroerend goed, dan kan dit eventueel in hypotheek gegeven worden.

Hoe wordt een hypotheek gevestigd?

Een hypotheek vereist:

 • Een hypotheekvestiging
 • De kredietnemer en de kredietgever maken een schriftelijke overeenkomst dat een hypotheek gevestigd wordt in het voordeel van de kredietgever.
 • Een hypothecaire inschrijving
 • De hypotheek wordt ingeschreven in de registers van het hypotheekkantoor. De inschrijving blijft 30 jaar geldig en is vernieuwbaar.

Een hypothecaire inschrijving kan enkel via een notariële akte. Deze akte wordt opgemaakt door een onpartijdige notaris en moet de gegevens van het woonkrediet en de hypotheekvestiging vermelden.

Wat betekent de werkwijze hypotheek voor alle sommen?

De hypotheek voor alle sommen komt standaard in de meeste hypothecaire akten voor.

Dit wil zeggen dat de hypotheek niet beperkt blijft tot dat ene krediet waarvoor u ze hebt toegestaan, maar ook geldt voor alle toekomstige schulden die u maakt bij de kredietinstelling waar u het krediet afsloot.

De kredietinstelling blijft het recht behouden om de verkoop van uw onroerend goed te vorderen wanneer u ook andere schulden niet kan terugbetalen. Dit kunnen schulden van allerlei aard zijn: een autofinanciering, een consumentenkrediet, kredieten voor professionele doeleinden, een continu negatief banksaldo, enzoverder.

Zijn er kosten verbonden aan een hypothecaire inschrijving?

Een hypothecaire inschrijving brengt inderdaad taksen en kosten met zich mee. Deze worden berekend op het ontleende kapitaal en bevatten volgende elementen:

 • Registratierechten.
 • Hypotheekrechten.
 • Het ereloon van de notaris.
 • Diverse kosten van de notaris voor bepaalde opzoekingen, zegels, ...
Wat is het verschil tussen een variabele en vaste interestvoet?

Een hypothecaire lening betaald u af via een interestvoet die vast of variabel kan zijn.

 • Een vaste interestvoet
 • Een vaste interestvoet blijft ongewijzigd tijdens de volledige duurtijd van de lening.
 • Een variabele interestvoet
 • Een variabele interestvoet kan wel dalen of stijgen. Wanneer de interest verandert wordt bepaald in uw contract. In de meeste gevallen gebeurt de herziening van de interestvoet jaarlijks, driejaarlijks of vijfjaarlijks. De variabiliteit van uw interestvoet wordt begrensd door een 'cap' (bovengrens) en 'floor' (ondergrens). Een cap van bijvoorbeeld +3 betekent dat de herziene interestvoet nooit meer dan 3% boven de oorspronkelijke interestvoet mag liggen.