Wat is een VAPZ?

Een VAPZ, of Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, is de meest fiscaal vriendelijke manier om een aanvullend pensioen op te bouwen als zelfstandige. U krijgt namelijk een gewaarborgd rendement op de betaalde premies, bespaart op uw sociale bijdragen én betaalt minder belastingen.

Een VAPZ zorgt voor de opbouw van een aantrekkelijk aanvullend pensioen, eventueel gecombineerd met een waarborg bij overlijden, met een belangrijke fiscale besparing en mogelijk ook een besparing op de sociale zekerheidsbijdragen. U kan ervoor opteren om één of meerdere aanvullende waarborgen te onderschrijven.

Wat is een Sociaal VAP?

Het Sociaal VAP is een gelijkaardig pensioenplan, maar met een extra pakket aantrekkelijke solidariteitswaarborgen.

Zowel het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen als het Sociaal VAP kunnen een onderdeel zijn van een uitgebreider pensioenplan met meerdere componenten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan pensioensparen, lange termijnsparen, een Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen zonder vennootschap (POZ), enzoverder.

Goed om te weten


Een VAPZ is de meest fiscaal vriendelijke manier om een aanvullend pensioen op te bouwen als zelfstandige.

 • De gestorte premies zijn integraal aftrekbaar als beroepskosten.
 • Bij de uitbetaling van uw VAPZ geniet u een gunstige eindbelasting op het opgebouwde kapitaal.
 • Er is geen premietaks verschuldigd.
 • De opbouw van een aanvullend pensioenkapitaal gebeurt best na overleg en advies van uw makelaar zodat die rekening kan houden met uw concrete financiële situatie, kennis, ervaring en met uw spaar- en beleggingsdoelstellingen.

Veelgestelde vragen

Hieronder geven we een antwoord op enkele veelgestelde vragen. Staat uw vraag of antwoord er niet tussen, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. We helpen u graag verder.

Kan ik een VAPZ combineren met andere pensioenspaarformule?

Absoluut, u kunt naast het VAPZ ook een klassieke pensioenspaarformule onderschrijven. Maar er is meer.

 • Als bedrijfsleider kunt u een klassieke pensioenspaarformule onderschrijven.
 • Als bedrijfsleider kunt u uw VAPZ combineren met een individuele pensioentoezegging.
 • Als geconventioneerd zorgverlener kunt u naast een VAPZ ook genieten van de tussenkomst van het RIZIV. Deze tussenkomst kunt u gebruiken om een aanvullend rust- en/of overlevingspensioen op te bouwen, of om u te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid.
Voor wie kan een VAPZ afgesloten worden?

Een VAPZ kan worden afgesloten voor:

 • Zelfstandigen in hoofdberoep.
 • Meewerkende echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner met maxistatuut.
 • Zelfstandigen in bijberoep. Let op, in dat geval moet u als zelfstandige wel sociale bijdragen betalen op een inkomen dat minstens gelijk is aan het minimuminkomen waarop een zelfstandige in hoofdberoep voorlopige sociale bijdragen betaalt.
 • Loontrekkende zorgverstrekkers (Sociaal VAP).