Wat is een BA autoverzekering?

Een BA autoverzekering, of burgerlijke aansprakelijkheid auto, verzekert uw aansprakelijkheid als bestuurder en is in België wettelijk verplicht. Als u een ongeval veroorzaakt, vergoedt uw BA autoverzekering de lichamelijke en materiële schade van de tegenpartij en uw passagiers.

Welke risico's dekt de BA autoverzekering?

Uw BA autoverzekering vergoedt de lichamelijke en materiële schade die u aan anderen toebrengt als u een ongeval zou veroorzaken. Dit omvat ook hun inkomensverlies, bijvoorbeeld een lager inkomen uit arbeid of een daling in de omzet, door een gedeeltelijke of volledige arbeidsongeschiktheid.

De BA autoverzekering komt niet tussen in:

Aanvullende verzekeringen voor een betere bescherming

De schade en verwondingen die u zelf oploopt worden niet vergoed. Daarom wordt de BA autoverzekering meestal aangevuld met een aantal bijkomende verzekeringen voor een betere bescherming, zoals:

Goed om te weten


 • Een BA autoverzekering is in België wettelijk verplicht. Voor elk voertuig op de openbare weg, moet een BA autoverzekering zijn afgesloten. Met andere woorden, ook een wagen die op de openbare weg geparkeerd staat, moet verzekerd zijn.
 • Als u een ongeval veroorzaakt, vergoedt deze de schade aan derden.
 • Om uw eigen schade te verzekeren moet u één of meerdere aanvullende verzekeringen onderschrijven.

Veelgestelde vragen

Hieronder geven we een antwoord op enkele veelgestelde vragen. Staat uw vraag of antwoord er niet tussen, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. We helpen u graag verder.

Waarvoor dient de groene kaart?

De groene kaart wordt ook het internationaal verzekeringsbewijs genoemd. Het gaat om een officieel document dat bewijst dat u voor uw wagen een BA Autoverzekering afsloot. Het document vermeldt nuttige informatie die bijvoorbeeld bij een aanrijding of een politiecontrole kan worden gebruikt. Het gaat om:

 • De naam van de verzekeringsnemer, dit is de persoon die het verzekeringscontract afsloot.
 • Het merk en het type van het verzekerde voertuig.
 • De gegevens van de verzekeraar.
 • De periode waarin u verzekerd bent.
 • De landen waar u verzekerd bent.

Als u met de wagen rijdt, moet u de groene kaart altijd kunnen voorleggen. Maakt u gebruik van een vervangwagen, controleer dan of er een groene kaart aan boord is, en of deze nog geldig is.

In welke landen ben ik verzekerd?

U bent verzekerd in alle landen die op uw internationaal verzekeringsbewijs (de groene kaart) vermeld staan.

Wat verstaan we onder een slachtoffer?

Een slachtoffer is iedereen wie schade heeft ondervonden, met uitzondering van diegene die de schade heeft veroorzaakt. Het kan dus bijvoorbeeld gaan om:

 • De passagiers in uw wagen.
 • De bestuurder van het verzekerde voertuig, als die niet voor het ongeval aansprakelijk wordt gesteld.
 • De bestuurder en passagiers van andere voertuigen.
 • Zwakke weggebruikers zoals bijvoorbeeld voetgangers, fietsers, ...
 • Ook de eigenaar van het voertuig als die passagier, bestuurder van een andere wagen of zwakke weggebruiker was.
Wat bij het ontbreken van een BA autoverzekering?

Sluit u geen BA autoverzekering af, dan bent u strafbaar. U kan worden veroordeeld tot een boete en een gevangenisstraf. Uw voertuig kan ook in beslag genomen worden.

Raakt u betrokken in een ongeval met een andere, niet-verzekerde wagen en wordt de andere chauffeur aansprakelijk gesteld, dan komt het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds tussen. Het fonds zal de bedragen die aan de slachtoffers werden uitbetaald, later terugvorderen van de eigenaar van de wagen die het ongeval veroorzaakte.

Gaat een wagen zonder een BA autoverzekering de openbare weg op, dan kunnen de financiële gevolgen rampzalig zijn. Rijdt de chauffeur een voetganger aan en houdt die daaraan blijvende letsels over die leiden tot permanente arbeidsongeschiktheid? Dan kan de eigenaar van het voertuig alle kosten volledig zelf moeten betalen.

De website van het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds kan u bezoeken via www.fcgb-bgwf.be.

Komt de verzekering tussen als ik mijn wagen heb uitgeleend?

Leent u uw wagen tijdens uw vakantie uit aan een vriend? Gebruikt uw partner uw wagen iedere zaterdag om boodschappen te doen? Uw BA autoverzekering zal dan nog tussenkomen, zelfs als een passagier een ongeval veroorzaakt door bijvoorbeeld de deur van de wagen te openen zonder uit te kijken.

Toch zijn er uitzonderingen: als uw wagen wordt gestolen en de dieven veroorzaken een ongeval, dan wordt hun aansprakelijkheid niet door uw BA autoverzekering gedekt. Bent u slachtoffer van een dergelijk ongeval, dan kan u terecht bij het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds.

De website van het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds kan u bezoeken via www.fcgb-bgwf.be.