Levensverzekering


Levensverzekering voor particulieren

Wat is een levensverzekering?

De wettelijke pensioenen staan onder zware druk ten gevolge van de veroudering van de bevolking, de lage activiteitsgraad van oudere werknemers, ... Vandaar de nood aan aanvullende pensioenopbouw.

Een levensverzekering is een overeenkomst tussen een verzekeraar en een verzekeringsnemer, waarbij de verzekeraar zich ertoe verbindt om, tegen betaling van een premie door de verzekeringsnemer, een bepaald bedrag uit te betalen aan een begunstigde op een vaste datum of bij het overlijden van de verzekerde.

In België bestaan er verschillende varianten van de levensverzekering die elk een ander doel hebben. We zetten de belangrijkste hieronder voor u op een rij.


Waarom een levensverzekering afsluiten?

Een levensverzekering wordt afgesloten om een kapitaal op te bouwen. De voornaamste redenen waarom mensen een levensverzekering afsluiten zijn onder meer:

 • om een hypothecaire lening af te lossen;
 • om te sparen voor de studie van hun kinderen;
 • om te sparen als aanvulling voor het latere pensioen;
 • als inkomensaanvulling voor hun nabestaanden na hun overlijden.

Welke soorten levensverzekeringen bestaan er?


Kenmerken van de klassieke levensverzekering


 • De verzekering wordt meestal onderschreven op lange termijn (tot 60 of 65 jaar).
 • De premie bestaat uit verschillende delen:
  (1) de risicopremie die zorgt voor de eventuele uitkering van het kapitaal bij overlijden;
  (2) de spaarpremie die zorgt voor de samenstelling van het pensioenkapitaal.
 • Jaarlijks kan de verzekeraar de verzekerde waarborgen verhogen door middel van een deelname in de winst. Eenmaal toegekend is de winstdeelname verworven.

Op zoek naar verzekeringen voor ondernemers?